Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Datum afvoer verpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XPUHDD Datum afvoer verpakking 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

0 = Datum is niet ingevuld

De rubriek bevat de datum waarop de verpakking uit de handel is genomen

92629 hmrm/9471


Het veld komt voor in: