Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Grondstofvorm kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XSGSTV Grondstofvorm kode 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Dit veld staat standaard op 000 = NIET INGEVULD.

Grondstofvorm is een identificerend gelegenheidskenmerk van het handelsprodukt. Zie voor in gebruik zijnde grondstofvormen, de item kode (TSITNR) van bestand 0902 thesaurusnummer 6 (TSNR=006) Farmaceutische vormen.

In principe kan het worden ingevuld bij grondstoffen, wanneer daar behoefte aan is. Deze behoefte is nog niet gebleken.

Deze rubriek komt tot 1-9-2008 geheel overeen met de inhoud van HPGSTV uit bestand 0030


Het veld komt voor in: