Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Halffabrikaat code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XSHFAB Halffabrikaat code 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het veld staat standaard op 000 = NIET INGEVULD.

Halffabrikaat is een identificerend gelegenheidskenmerk van een handelsproduct.
Zie voor in gebruik zijnde halffabrikaten, de itemcodes (TSITNR) van thesaurusnummer 78 (TSNR=078) in besand 902.
Hiermee wordt aangegeven of het handelsproduct in de vorm waarin het de apotheek binnenkomt en wordt bewaard eigenlijk een halffabrikaat is, terwijl als farmaceutische vorm de vorm van het product wordt opgegeven zoals het de apotheek verlaat.
Dit kenmerk wordt altijd ingevuld wanneer het van toepassing is.

Voorbeelden:

Pilocarpine "Chibret" oogdruppels 20 mg/ml flacon 10 ml
- farmaceutische vorm 500 = oogdruppels
- halffabrikaat 001 = poeder ter bereiding van

Ceclor granulaat voor suspensie 125 mg/5 ml
- farmaceutische vorm 480 = suspensie
- halffabrikaat 002 = granulaat ter bereiding van

Deze rubriek komt tot 1-9-2008 geheel overeen met de inhoud van HPHFAB uit bestand 0030


Het veld komt voor in: