Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Produktgroep kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XSPRGR Produktgroep kode 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Een productgroep is een verzameling artikelen die bepaalde eigenschappen met el kaar delen. Productgroepen spelen een belangrijke rol in met name het declarati everkeer en de logistiek.

In combinatie met het thesaurusnummer van de produktgroep (TSPRGR) kan de omschrijving worden opgehaald uit bestand 0902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=XSPRGR, TSNR=TSPRGR

Deze rubriek komt tot 1-9-2008 geheel overeen met de inhoud van XPPRGR uit bestand 0030Het veld komt voor in: