Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Importeur kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
XVIMP Importeur kode 5 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Deze kode is momenteel niet meer in gebruik.

Beschrijving van de oude inhoud De importeur is degene die het middel importeerd.
Het bevat een nummer datverwijst naar bestand 0301 (XVIMP=NAWNR).
Op deze wijze verkrijgt U de naam, adres en woonplaats gegevens van de importeur.


Het veld komt voor in: