Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aanleiding (A10 uit ZRS)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ZRA10 Aanleiding (A10 uit ZRS) 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de code van het soort ZRS-item, zoals deze voorkomt in veld AAACOD in bestand 410.
Het veld bevat de waarde 10 = aanleiding.


Het veld komt voor in: