Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Datum van inactief maken

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ZRDATV Datum van inactief maken 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de datum waarop het record in de G-Standaard is geïnactiveerd (dus dat het item MUTKOD de waarde 1 heeft gekregen).

Deze datum is dus alleen ingevuld indien de variabele MUTKOD de inhoud 1 heeft.
De volgende maand zal dit record niet meer in de bestanden voorkomen.


Het veld komt voor in: