Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Zorg Registratie nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ZRNR Zorg Registratie nummer 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het nummer van het ZRS-item.
De code 1 wordt voor iedere tabel vast gereserveerd voor "Bewust niet ingevuld".

Nummers boven de 900000 zullen door Z-Index niet worden gehanteerd.


Het veld komt voor in: