Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Preferentie status

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ZRPRFSTS Preferentie status 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Dit veld geeft aan of het ZI-nummer (ZINR) als preferent is aangewezen door de zorgverzekeraar of niet. De betekenis van de coderingen staan vermeld in thesaurus 1570.

1 = preferent; 2 = niet-preferent

Een middel met de status niet-preferent wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed, tenzij er sprake is van een medische noodzaak of een logistieke noodzaak.


Het veld komt voor in: