Home / Producten & Diensten / Add-on informatie / Aanmeldingsformulier Historisch Bestand Add-ons

Aanmeldingsformulier Historisch Bestand Add-ons

Met dit aanmeldingsformulier dient u een verzoek in bij Z-Index om toegang te krijgen tot het Historisch Bestand Add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren. Dit bestand bevat alle gegevens die nodig zijn om add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren te kunnen declareren vanaf 1-1-2017 tot heden. Aan dit abonnement zijn kosten verbonden.

Kosten voor afnemers die nog geen gebruiksrecht betalen in 2021: € 517,- excl. BTW. (bedrag wordt jaarlijks geindexeerd)
Kosten voor afnemers die al wel gebruiksrecht betalen in 2021:  € 140,- excl. BTW. (bedrag wordt jaarlijks geindexeeerd)

Vul onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in. Er wordt contact met u opgenomen door de afdeling Voorlichting en Databeheer van Z-Index.

Abonnement op Historisch Bestand Add-ons  
Gebruiksrecht G-Standaard  


Levert u de informatie door? Als u de informatie doorlevert naar andere gebruikers c.q. eindgebruikers, dan zijn ook deze gebruikers verplicht een abonnement af te sluiten op het Historisch Bestand Add-ons (zie artikel 5 van licentieovereenkomst).


Account   Met een account kan u inloggen op de website van Z-Index en zelf het Historisch Bestand Add-ons downloaden. Dit is met name van belang voor een softwarehuis of als u werkzaam bent bij een partij die dit bestand niet automatisch via uw softwarehuis krijgt.


Akkoord met kosten

Op het abonnement op het Historisch Bestand Add-ons zijn een aantal gebruiksvoorwaarden van toepassing. U kunt deze hier lezen en vervolgens printen en/of opslaan. Met het verzenden van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en komt tevens het abonnement op het Historisch Bestand Add-ons tot stand.