Home / Wizard / Velden in de groep 'Farmaceutisch'

Velden in de groep 'Farmaceutisch'

Dit overzicht toont velden in de groep 'Farmaceutisch' beschikbaar voor uw Lijst op maat.
Veld Uitleg
ATC code De ATC-code is de code die binnen het Anatomisch Therapeutisch Chemische classificatiesysteem wordt toegekend. Lees meer.
ATC omschrijving Nederlands Bij de ATC-code hoort ook een omschrijving. De WHO publiceert bij de code de Engelse omschrijving, in de G-Standaard wordt ook een Nederlandse vertaling van de omschrijving uitgeleverd.
DDD per basiseenheid Dit veld bevat het aantal DDD's (defined daily doses) per HPK-basiseenheid. Lees meer.
DDD per verpakking Dit veld bevat het aantal DDD's (defined daily doses) per HPK-basiseenheid. Lees meer.
Farmaceutische vorm De vorm waaronder een geneesmiddel beschikbaar is. Bijvoorbeeld tablet, capsule, oplossing voor injectie, zalf.
GPK code De GPK (generieke product kenmerken) is een 'generiek' niveau dat een aantal geneesmiddelkenmerken omvat, namelijk: werkzame stof(fen), farmaceutische vorm, sterkte, eenheid en toedieningsweg. Deze kenmerken hebben een code (GPK-code) en een omschrijving (GPK-omschrijving) die u via de G-Standaard flex kunt opvragen. Voorbeeld: paracetamol tablet 500 mg.
GPK omschrijving Bij de GPK omschrijving gelden de volgende regels:
  • In sommige gevallen worden de werkzame stoffen afgekort in de GPK omschrijving.
  • Bevat een GPK meer dan 3 werkzame stoffen dan wordt de productnaam (HPK-naam) als GPK omschrijving gebruikt.
  • Bepaalde combinaties van werkzame stoffen hebben een eigen naam die in de GPK omschrijving wordt gebruikt.
Ingegeven sterkte Dit veld bevat de sterkte van het middel, d.w.z. de hoeveelheid/eenheid werkzame stof per 1 GPK-eenheid.
Voorbeeld: 10 mg/ml. Bij combinatiepreparaten (meer dan 1 werkzame stof) kan dit veld leeg zijn.
PRK code
PRK omschrijving
De PRK (prescriptie code kenmerken) is het niveau waarop voorschrijvers een middel generiek kunnen voorschrijven. Dit bevat wat meer gegevens dan de GPK zoals het emballage en de hoeveelheid per emballage. Deze kenmerken hebben een code (PRK-code) en een omschrijving (PRK-omschrijving). Voorbeeld: Salbutamol aerosol 100UG/DO 200DO babyhaler.
Toedieningsweg De route waarlangs een geneesmiddel in contact wordt gebracht met het gewenste deel van het lichaam.
Bijvoorbeeld: oraal, intraveneus, cutaan.