Home / Z-Index / Gebruikersraden, commissies en werkgroepen

Gebruikersraden en Werkgroep Techniek

De gebruikersraden, de commissie declareren en de Werkgroep Techniek doen suggesties voor verbetering van inhoud en functionele mogelijkheden van de G-Standaard. Op deze manier zorgt Z-Index ervoor dat de G-Standaard aansluit bij de praktijk.

De inspraak van gebruikers, koepels, softwarehuizen en overheidsorganen is voor Z-Index van essentieel belang om de farmaceutische zorg blijvend met de G-Standaard te kunnen ondersteunen.

Gebruikersraden

De gebruikersraden bespreken met Z-Index wensen en verbeteringen voor de inhoud van de G-Standaard. Er zijn 3 gebruikersraden waarvan u hieronder de namen van de leden kunt zien:

De gebruikersraden vergaderen 4 keer per jaar in het midden van het land. Als lid van een Gebruikersraad kunt u hier ook de vergaderstukken bekijken.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris, .

Werkgroep Techniek

De Werkgroep Techniek is een overlegorgaan waarin Z-Index en softwarehuizen op democratische wijze (met stemrecht) wensen en verbeteringen in de G-Standaard beoordelen op technische haalbaarheid. U kunt hieronder de namen van de leden zien.

Ledenlijst

De leden van de Werkgroep Techniek plannen gezamenlijk de introductie van iedere technische verandering in de G-Standaard. De tijdsplanning van de implementatie van gewenste functionaliteiten is vervolgens aan ieder softwarehuis en zijn gebruikers zelf.

Zichtbare resultaten uit de Werkgroep Techniek:

De Werkgroep Techniek vergadert 4 keer per jaar in het midden van het land. Als lid van de Werkgroep Techniek kunt u hier ook de vergaderstukken bekijken.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, .

Commissie Declareren

In de commissie declareren wordt besproken hoe informatie met betrekking tot wetgeving, prijzen en vergoeding van genees- en hulpmiddelen in de G-Standaard moet worden opgenomen. In de commissie worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en op het gebied van beleid van overheid en zorgverzekeraars tegen het licht gehouden en wordt besproken of en hoe ontwikkelingen kunnen worden geïmplementeerd in de G-Standaard. In de commissie hebben zowel (leden van) koepelorganisaties (KNMP, ZN, NVZA, LHV) als vertegenwoordigers van overheidsorganen (VWS, NZa, ZIN) zitting.

De commissie declareren vergadert 4 keer per jaar in Den Haag. Als lid van de commissie kunt u hier ook de vergaderstukken bekijken.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris, .

 

Navigatie
Contact gebruikersraden

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot drs. L.Grandia

Contact werkgroep techniek

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter drs. E. Verheijen

Contact commissie declareren

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris drs. B. Van der Meer