Z-Index

Als intermediair in zorginformatie verzamelt, controleert, verrijkt, koppelt, beheert en verspreidt Z-Index gegevens van alle zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard. Z-Index biedt ondersteuning aan artsen, apothekers, het bedrijfsleven, de overheid en zorgverzekeraars bij het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en de vergoeding van zorgproducten.

 

Bereikbaarheid Z-Index medewerkers.

Geachte mevrouw, geachte heer,

De komende maand zijn de medewerkers van Z-Index gedurende een aantal (feest)dagen niet bereikbaar. We verzoeken u hiermee rekening te houden. Als u teruggebeld wil worden, stuur dan een mail aan info@z-index.nl. We bellen u dan terug op de eerstvolgende werkdag.

Vanzelfsprekend blijven alle invoer- en uploadapplicaties waar u gebruik van maakt om informatie aan ons aan te leveren toegankelijk.

We zijn niet bereikbaar op maandag 26 april, dinsdag 27 april, woensdag 5 mei, donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei en maandag 24 mei 2021.

De G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zelfzorgproducten. Alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

Nieuwsbrief G-Standaard 

Wilt u op de hoogte blijven van alle structurele en inhoudelijke wijzigingen van de G-Standaard, meld u dan aan voor de Nieuwsbrief G-Standaard. 

AanmeldenAfmelden

Ontvangt u al de Nieuwsbrief G-Standaard en wilt u uw mening erover geven? Vul dan het evaluatieformulier in.

Evaluatieformulier

Productieschema

Wat vindt u in het Productieschema?

  • Aanleverdata voor informatieleveranciers;
  • In welke periode Z-Index geen mutaties verwerkt vanwege een nieuwe productie;
  • De datum van de volgende versie van de G-Standaard.

Productieschema 2021

Taxebrief

In een taxebrief staan correcties en aanvullingen op de G-Standaard. Het betreft wijzigingen en/of aanvullingen die niet zijn meegenomen in de definitieve G-Standaard.

GPK/PRK & Farmacogenetica-Update

De belangrijkste wijzigingen in de GPK/PRK-gegevens en de farmacogenetische gegevens, die door het Geneesmiddel Informatie Centrum in de G-Standaard zijn verwerkt vindt u hier:

Over Z-Index

Z-Index verzamelt informatie over zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard, de databank die uitwisseling van informatie tussen zorgpartijen in Nederland mogelijk maakt.

Meer over Z-Index

02-03-2016 11:20
Hoe komt de G-Standaard tot stand?

Leveranciers melden per product een set met basisgegevens aan bij Z-Index.

Z-Index verwerkt deze gegevens en verrijkt die vervolgens met de relevante wet- en regelgeving en informatie over bijvoorbeeld de vergoedingsstatus.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP voegt vervolgens informatie toe die nodig is om het geneesmiddel voor te kunnen schrijven, te bewaken en af te leveren.