Z-Index

Als intermediair in zorginformatie verzamelt, controleert, verrijkt, koppelt, beheert en verspreidt Z-Index gegevens van alle zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard. Z-Index biedt ondersteuning aan artsen, apothekers, het bedrijfsleven, de overheid en zorgverzekeraars bij het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en de vergoeding van zorgproducten.

 

De maatregelen die genomen zijn om het Coronavirus te bestrijden treffen ook Z-Index.

In die zin dat ook wij genoodzaakt zijn om van huis uit te werken. Dit betekent dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn dan voorheen.
Als u contact met ons wilt opnemen dan vragen wij u dit bij voorkeur per mail te doen via info@z-index.nl.
In deze mail kunt u indien gewenst aangeven dat u graag gebeld wil worden. Vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden.
Het kan zijn dat een reactie op uw mail wat langer uitblijft dan normaal. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
We doen onze uiterste best om de kwaliteit te blijven leveren die u van ons gewend bent.

De G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zelfzorgproducten. Alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

Nieuwsbrief G-Standaard 

Wilt u op de hoogte blijven van alle structurele en inhoudelijke wijzigingen van de G-Standaard, meld u dan aan voor de Nieuwsbrief G-Standaard. 

AanmeldenAfmelden

Productieschema

Wat vindt u in het Productieschema?

  • Aanleverdata voor informatieleveranciers;
  • In welke periode Z-Index geen mutaties verwerkt vanwege een nieuwe productie;
  • De datum van de volgende versie van de G-Standaard.

Productieschema 2020

Taxebrief

In een taxebrief staan correcties en aanvullingen op de G-Standaard. Het betreft wijzigingen en/of aanvullingen die niet zijn meegenomen in de definitieve G-Standaard.

G-Update

In de G-Update staan de belangrijkste wijzigingen in de farmaceutische of medicatiebegeleidingsgegevens die in de laatste G-Standaard zijn opgenomen.

Over Z-Index

Z-Index verzamelt informatie over zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard, de databank die uitwisseling van informatie tussen zorgpartijen in Nederland mogelijk maakt.

Meer over Z-Index

02-03-2016 11:20
Hoe komt de G-Standaard tot stand?

Leveranciers melden per product een set met basisgegevens aan bij Z-Index.

Z-Index verwerkt deze gegevens en verrijkt die vervolgens met de relevante wet- en regelgeving en informatie over bijvoorbeeld de vergoedingsstatus.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP voegt vervolgens informatie toe die nodig is om het geneesmiddel voor te kunnen schrijven, te bewaken en af te leveren.