Z-Index

Als intermediair in zorginformatie verzamelt, controleert, verrijkt, koppelt, beheert en verspreidt Z-Index gegevens van alle zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard. Z-Index biedt ondersteuning aan artsen, apothekers, het bedrijfsleven, de overheid en zorgverzekeraars bij het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en de vergoeding van zorgproducten.

Wizard G-Standaard    

Wizard G-Standaard

Veel partijen vragen om informatie uit de G-Standaard of willen informatie toevoegen aan de G-Standaard. Om deze vragen zo veel mogelijk te stroomlijnen verzoeken wij u vriendelijk de Wizard G-Standaard te doorlopen. Nadat u de vragen heeft beantwoord en het juiste formulier ingevuld heeft neemt Z-Index zo spoedig mogelijk contact met u op.

De G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zelfzorgproducten. Alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

Nieuwsbrief G-Standaard 

Wilt u op de hoogte blijven van alle structurele en inhoudelijke wijzigingen van de G-Standaard, meld u dan aan voor de Nieuwsbrief G-Standaard. 

AanmeldenAfmelden

 

Productieschema

Wat vindt u in het Productieschema?

  • Aanleverdata voor informatieleveranciers;
  • In welke periode Z-Index geen mutaties verwerkt vanwege een nieuwe productie;
  • De datum van de volgende versie van de G-Standaard.

Productieschema

Taxebrief

In een taxebrief staan correcties en aanvullingen op de G-Standaard. Het betreft wijzigingen en/of aanvullingen die niet zijn meegenomen in de definitieve G-Standaard.

GPK/PRK & Farmacogenetica-Update

De belangrijkste wijzigingen in de GPK/PRK-gegevens en de farmacogenetische gegevens, die door het Geneesmiddel Informatie Centrum in de G-Standaard zijn verwerkt vindt u hier:

Over Z-Index

Z-Index verzamelt informatie over zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard, de databank die uitwisseling van informatie tussen zorgpartijen in Nederland mogelijk maakt.

Meer over Z-Index

02-03-2016 11:20
Hoe komt de G-Standaard tot stand?

Leveranciers melden per product een set met basisgegevens aan bij Z-Index.

Z-Index verwerkt deze gegevens en verrijkt die vervolgens met de relevante wet- en regelgeving en informatie over bijvoorbeeld de vergoedingsstatus.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP voegt vervolgens informatie toe die nodig is om het geneesmiddel voor te kunnen schrijven, te bewaken en af te leveren.