Home / Actueel / Nieuws / Nieuw bestand 430 in G-Standaard

Nieuw bestand 430 in G-Standaard

18-01-2021
Per februari 2021 is een nieuw bestand 430 'Extra informatie Medicatieproces' in de G-Standaard uitgeleverd. Hierin is de Reden van Stoppen/wijzigen opgenomen.

De Reden van Stoppen/wijzigen is een element van de Medicatieafspraak van het Medicatieproces. De inhoud van de Reden van Stoppen/wijzigen is de NHG-tabel 54, die in samenwerking met de KNMP tot stand is gekomen. Het vastleggen en uitwisselen van dit gegeven kan nu ook m.b.v. de G-Standaard ondersteund worden.

Tezamen met dit nieuwe bestand is ook een nieuwe thesaurus 2060 opgenomen in de G-Standaard. Deze thesaurus geeft aan om welk soort extra informatie het gaat.

De bestandsstructuur is zo ingericht, dat ook andere soorten gegevens uit het Medicatieproces opgenomen kunnen worden. Ten tijde van de introductie van het bestand is dat alleen de Reden van Stoppen/wijzigen, maar dit kan uitgebreid worden met andere soorten.

Voor de implementatierichtlijn zie Implementatierichtlijn Medicatieproces Extra informatie Medicatieproces