Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / Medicatieproces en Zorg Informatie Bouwstenen

Medicatie Bewaking/Medicatieproces en Zorg Informatie Bouwstenen

DatumTitel / OmschrijvingBestand
18-01-2021 Medicatieproces Extra informatie Medicatieproces IR V-1-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft de implementatie van diverse soorten extra informatie die in de bouwstenen van het Medicatieproces zijn opgenomen.
Ten tijde van de introductie van de implementatierichtlijn is dat nog uitsluitend de Reden van Stoppen/wijzigen van de Medicatieafspraak.
430
902
16-08-2019 Medicatieproces Triggering medicatiebewaking en uitgiftesignalen IR V-1-1-2
24-11-2021 Medicatieproces velden voor 'aanvullende info' IR V-1-2-1 902
15-01-2020 ZIB's Medicatiebewaking aansluiting op zib's IR V-0-0-1
Deze implementatierichtlijn is een conceptversie die beschrijft hoe medicatiebewaking (MFB's en doseringscontrole) gebruik kan maken van gegevens die in zib's zijn vastgelegd. Deze versie is nog in ontwikkeling, maar kan als een eerste handreiking worden beschouwd.
alle