Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / Medicatieproces en Zorg Informatie Bouwstenen

Medicatie Bewaking/Medicatieproces en Zorg Informatie Bouwstenen

DatumTitel / OmschrijvingBestand
12-04-2023 Medicatieproces Ondersteunende informatie IR V-1-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft de implementatie van diverse soorten waardenlijsten die in de bouwstenen van het Medicatieproces zijn opgenomen.
Dit betreft de waardenlijsten voor de reden van wijzigen-stoppen/staken en voor de aanvullende informatie/wensen.
431
902
16-08-2019 Medicatieproces Triggering medicatiebewaking en uitgiftesignalen IR V-1-1-2
02-10-2023 NHG/KNMP-tabel 54 IR V-1-1-2
Deze implementatierichtlijn beschrijft de implementatie van de NHG/KNMP-tabel 54 Reden stoppen of wijzigen.

Inhoudelijk komt tabel 54 overeen met de waardenlijsten voor de reden van stoppen/wijzigen van het Medicatieproces, qua structuur zijn er verschillen. De waardenlijsten van het Medicatieproces zijn opgenomen in bestand 431 en vallen niet onder deze implementatierichtlijn van NHG/KNMP-tabel 54.

De implementatierichtlijn voor NHG/KNMP-tabel 54 bevat qua naamgeving en beschrijving verwijzingen naar het Medicatieproces; dit zal nog worden aangepast.
430
902
15-01-2020 ZIB's Medicatiebewaking aansluiting op zib's IR V-0-0-1
Deze implementatierichtlijn is een conceptversie die beschrijft hoe medicatiebewaking (MFB's en doseringscontrole) gebruik kan maken van gegevens die in zib's zijn vastgelegd. Deze versie is nog in ontwikkeling, maar kan als een eerste handreiking worden beschouwd.
alle