Home / Actueel / Nieuws / Nieuw bestand 698 in de G-Standaard per 1-2-2016

Nieuw bestand 698 in de G-Standaard per 1-2-2016

19-01-2016
Per 1 februari is de G-Standaard uitgebreid met bestand 698. Met dit bestand kan aan een MFB een ‘labeltje’ worden meegegeven. Bijvoorbeeld het ‘creatinineklaring’ voor de MFB’s waarin de nierfunctie een rol speelt, of ‘maagbescherming’ voor de MFB’s die over maagbescherming gaan.

De reden om dit bestand te introduceren, is dat er vanuit gebruikers behoefte bestond om MFB’s op basis van een label te kunnen groeperen - zodat men die groepering niet zelf hoeft te maken en te onderhouden. Zo’n groepering kan worden toegepast om de MFB’s stapsgewijs per groep te gaan toepassen, of om per groep bepaalde afhandelingen te kunnen toepassen (in aanvulling op de afhandeling die de MFB zelf aangeeft).

Voor de structuur en de beschrijving van dit bestand zie de bestandsbeschrijving.
Voor de implementatie zie de Implementatierichtlijn MFB Structuur.
Zie ook het document Wijzigingen in de G-Standaard.