Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / MFB - Medisch Farmaceutische Beslisregels

Medicatie Bewaking/MFB - Medisch Farmaceutische Beslisregels

DatumTitel / OmschrijvingBestand
17-12-2021 Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties V-2-1-1
Deze Implementatierichtlijn bevat de definities van de bouwstenen en de mogelijke combinaties. Deze implementatierichtlijn vervangt de oude implementatierichtlijn Bouwstenen, die per 17 december 2021 is vervallen
alle
17-12-2021 Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties V-2-1-1 bijlage
Deze bijlage bevat apart de schema's die ook in de Implementatierichtlijn Bouwstenen definities en combinaties staan.
alle
05-02-2021 Medisch Farmaceutische Beslisregels Groeperen IR V-1-3-1 698
17-12-2021 Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur IR V-7-1-1
In 2011 is in samenwerking met CGM, Chipsoft en Microbais de eerste proefversie ontwikkeld .

Op 12-10-2011 heeft binnen de werkgroep techniek met alle softwarehuizen een evaluatie plaats gehad om te komen tot de eerste versie MFB. De beslissing voor deze aanpak was unaniem.

In 2012 is door Z-Index gestart met de ontwikkeling van het interne MFB-beheer en is de expertgroep opgestart voor het inhoudelijk vaststellen van de eerste MFB's

Eind 2012 is in de G-Standaard de eerste versie van de MFB-bouwstenen met de bijbehorende test-MFB-bestanden opgenomen in de G-Standaard.

Vanaf 2013 konden softwarehuizen starten met de implementatie van de MFB.
Softwarehuizen, die gestart waren met de ontwikkeling van de MFB, participeerden tot 2017 in een gezamenijk periodiek overleg over de MFB met Z-Index en het GIC.

Per G-Standaard van april 2017 zijn ook alle interacties opgenomen in de MFB, per G-Standaard van oktober 2017 alle contraindicaties.
De klassieke interactiebestanden zijn per november 2020 vervallen, de klassieke contraindicatiebestanden gaan per februari 2024 vervallen.
410
413
415
581
601
681
682
684
685
686
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
902
921
922
02-09-2021 Medisch Farmaceutische Beslisregels Totale dagdosis IR V-1-4-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de totale dagdosis (van trigger plus middelen in de actuele medicatie) berekend kan worden.
031
051
052
360
699
711
715
720
725
731
750
17-12-2021 VERVALLEN Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen en voorbeelden IR V-6-9-2
Deze Implementatierichtlijn is per 17 december 2021 vervallen en vervangen door de nieuwe versie Implementatierichtlijn MFB Bouwstenen definities en combinaties
alle
28-06-2017 Welke MFB's moeten draaien op een bepaald moment?
Het is logisch dat automatisch de meest recente MFB geactiveerd moet zijn. E.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk van de beschikbare software techniek en de wens van de zorgverlener. Hoe wordt omgegaan met het releasnummer van het MFB-protocol, het versienummer van de MFB-bouwstenen, lokaal beheer en het juiste moment activeren (bv bij artikelselectie, bij review, bij staken van het medicament of aan het eind van de recept invoer)?
685
686
689
690
691
692
698