Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / MFB - Medisch Farmaceutische Beslisregels

Medicatie Bewaking/MFB - Medisch Farmaceutische Beslisregels

DatumTitel / OmschrijvingBestand
10-07-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties IR V-2-6-1
Deze Implementatierichtlijn bevat de definities van de bouwstenen en de mogelijke combinaties. Deze implementatierichtlijn vervangt de oude implementatierichtlijn Bouwstenen, die per 17 december 2021 is vervallen.
alle
10-07-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties IR V-2-6-1 bijlage
Deze bijlage bevat apart de schema's die ook in de Implementatierichtlijn Bouwstenen definities en combinaties staan.
alle
10-07-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur en processen IR V-2-6-1
Deze Implementatierichtlijn bevat de beschrijving van de structuur en processen rondom MFB's. Deze implementatierichtlijn vervangt de oude implementatierichtlijn Structuur, die per 6 april 2022 is vervallen.
alle
10-07-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur en processen IR V-2-6-1 bijlage datums bouwstenen
Deze bijlage bevat de datums wanneer welke bouwsteencombinatie in welke implementatiefase zit (van testfase t/m vervallen).
alle
03-04-2024 Medisch Farmaceutische Beslisregels Totale dagdosis IR V-1-7-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de totale dagdosis (van trigger plus middelen in de actuele medicatie) berekend kan worden.
031
052
360
699
711
715
720
725
731
750