Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / MFB - Medisch Farmaceutische Beslisregels

Medicatie Bewaking/MFB - Medisch Farmaceutische Beslisregels

DatumTitel / OmschrijvingBestand
29-06-2023 Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties IR V-2-4-2
Deze Implementatierichtlijn bevat de definities van de bouwstenen en de mogelijke combinaties. Deze implementatierichtlijn vervangt de oude implementatierichtlijn Bouwstenen, die per 17 december 2021 is vervallen.
alle
29-06-2023 Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen definities en combinaties IR V-2-4-2 bijlage
Deze bijlage bevat apart de schema's die ook in de Implementatierichtlijn Bouwstenen definities en combinaties staan.
alle
29-06-2023 Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur en processen IR V-2-4-2
Deze Implementatierichtlijn bevat de beschrijving van de structuur en processen rondom MFB's. Deze implementatierichtlijn vervangt de oude implementatierichtlijn Structuur, die per 6 april 2022 is vervallen.
alle
29-06-2023 Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur en processen IR V-2-4-2 bijlage datums bouwstenen
Deze bijlage bevat de datums wanneer welke bouwsteencombinatie in welke implementatiefase zit (van testfase t/m vervallen).
alle
21-12-2022 Medisch Farmaceutische Beslisregels Totale dagdosis IR V-1-6-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de totale dagdosis (van trigger plus middelen in de actuele medicatie) berekend kan worden.
031
051
052
360
699
711
715
720
725
731
750