Home / Documentatie / Functionele beschrijvingen / Medicatie Bewaking / MFB - Medisch Farmaceutische Beslisregels

MFB - Medisch Farmaceutische Beslisregels

Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Structuur IR V-6-5-1
In 2011 is in samenwerking met CGM, Chipsoft en Microbais de eerste proefversie ontwikkeld . Op 12-10-2011 heeft binnen de werkgroep techniek met alle softwarehuizen een evaluatie plaats gehad om te komen tot de eerste versie MFB. De beslissing voor deze aanpak was unaniem. In 2012 is door Z-Index gestart met de ontwikkeling van het interne MFB-beheer en is de expertgroep opgestart voor het inhoudelijk vaststellen van de eerste MFB's Eind 2012 is in de G-Standaard de eerste versie van de MFB-bouwstenen met de bijbehorende test-MFB-bestanden opgenomen in de G-Standaard. Vanaf 2013 konden softwarehuizen starten met de implementatie van de MFB. Softwarehuizen, die gestart waren met de ontwikkeling van de MFB, participeerden tot 2017 in een gezamelijk periodiek overleg over de MFB met Z-Index en het GIC. Vanaf 01-04-2017 zijn ook alle interacties opgenomen in de MFB. In de werkgroep techniek is unaniem besloten dat alle interacties op 01-11-2020 door deze MFB's functioneel in de praktijk zijn vervangen. Daarmee behoeven de huidige interactiebestanden vanaf die datum niet meer worden aangeleverd.
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Bouwstenen en voorbeelden IR V-6-5-1
Change Microsoft Word Document Medisch Farmaceutische Beslisregels Groeperen IR V-1-2-1
Change PDF document Medisch Farmaceutische Beslisregels Totale dagdosis IR V-1-1-1
Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe de totale dagdosis (van trigger plus middelen in de actuele medicatie) berekend kan worden.
Change PDF document Welke MFB's moeten draaien op een bepaald moment?
Het is logisch dat automatisch de meest recente MFB geactiveerd moet zijn. E.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk van de beschikbare software techniek en de wens van de zorgverlener. Hoe wordt omgegaan met het releasnummer van het MFB-protocol, het versienummer van de MFB-bouwstenen, lokaal beheer en het juiste moment activeren (bv bij artikelselectie, bij review, bij staken van het medicament of aan het eind van de recept invoer)?