Home / Actueel / Nieuws / Nieuw PRK-bestand

Nieuw PRK-bestand

15-09-2020
Per okotber 2020 is een nieuw PRK-bestand in de G-Standaard opgenomen (bestand 052) naast de bestaande bestanden 050, 051 en 059.

In dit nieuwe bestand zijn velden uit laatstgenoemde drie bestanden samengevoegd in één bestand en zijn velden die niet meer werden gebruikt achterwege gelaten. De bestanden 050, 051 en 059 blijven vooralsnog bestaan.

Hier vindt u een verdere toelichting en een vergelijking tussen de oude bestanden en het nieuwe bestand.
Voor de implementatierichtlijn met betrekking tot de PRK kunt u op deze pagina terecht.