Voorschrijven

Change PDF document Begrippen behorend bij de bouwstenen voor het medicatieproces Versie 1.0
In 2013 is door de Werkgroep Begrippen een set van begrippen vastgesteld met betrekking tot begindatum, einddatum, actuele medicatie etc. Het doel van het vaststellen van deze begrippen was eenduidigheid te creëren voor de toepassing in de medicatiebewaking (met name de medisch farmaceutische beslisregels) en het medicatieoverzicht. Deze begrippen zijn nu geactualiseerd op basis van het document ‘Bouwstenen voor het medicatieproces’.
Change PDF document Introductie van het voorschrijfbestand (PRK)
Met intensieve medewerking van de NHG en het WINAp is per 1 juni 2002 het voorschrijfbestand in de G-Standaard opgenomen.
Change PDF document Productselectie Medicatieproces IR V-2-1-1
Change PDF document Voorbeelden in het voorschrijfbestand