Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 001 Rubrieken

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
MDBST Naam van het Bestand 1O 20 A 006‑025
MDVNR Volgnummer 3 N 026‑028
MDRNAM Naam van de rubriek 2O 10 A 029‑038
MDROMS Omschrijving van de rubriek 50 A 039‑088
MDRCOD RubrieksCode 8 N 089‑096
MDRSLE Sleutelkode van de rubriek 2 A 097‑098
MDRTYP Type van de rubriek 1 A 099‑099
MDRLEN Lengte van de rubriek 4 N 100‑103
MDRDEC Aantal decimalen 2 N 104‑105
MDROPM Opmaak 6 A 106‑111
MDRUSE Gebruik van veld (A/U/V) 1 A 112‑112
MDRDAT Datum gebruik 8JMD N 113‑120
Leeg veld 8 A 121‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.