Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 001 Rubrieken

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001-004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005-005
MDBST Naam van het Bestand 1O 20 A 006-025
MDVNR Volgnummer 2O 3 N 026-028
MDRNAM Naam van de rubriek 10 A 029-038
MDROMS Omschrijving van de rubriek 50 A 039-088
MDRCOD RubrieksCode 8 N 089-096
MDRSLE Sleutelkode van de rubriek 2 A 097-098
MDRTYP Type van de rubriek 1 A 099-099
MDRLEN Lengte van de rubriek 4 N 100-103
MDRDEC Aantal decimalen 2 N 104-105
MDROPM Opmaak 6 A 106-111
Leeg veld 17 A 112-128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.