Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Mutatiecode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MUTKOD Mutatiecode 1 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De mutatiecode geeft het soort mutatie van een record in een bestand aan. De code mag uitsluitend een van de volgende waarden bevatten

0 = geen wijziging in het record
1 = record verwijderen (record is vervallen)
2 = record wijzigen (een of meer rubrieken zijn gewijzigd)
3 = record opnemen (nieuw record)


De mutatiecode wordt verkregen door vergelijking van het bestand met het daarvoor uitgegeven bestand. Deze vergelijking wordt uitgevoerd door ieder record te vergelijken met hetzelfd record (= identieke unieke sleutel) uit het daarvoor uitgegeven bestand. Alle rubrieken worden in deze vergelijking betrokken, behalve de mutatiecode zelf. Deze wordt na de vergelijking, aan de hand van de geconstateerde verschillen, in het nieuw uit te geven bestand ingevuld.


Het veld komt voor in: