Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 007 Logistieke verpakkingsinformatie

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001-004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005-005
GLN Global Location Number 1O 13 N 006-018
GTIN Global Trade Item Number 2O 14 N 019-032
ZINR Z-Index nummer 8(7+1) N 033-040
THSOORT Thesaurus van soorten verpakkingen 4 N 041-044
LVSOORT Thesaurusitem van soorten verpakkingen 6 N 045-050
LVNAAM Naam op verpakking 140 A 051-190
LVONSK Onderscheidend kenmerk 50 A 191-240
LVSTART Startdatum beschikbaarheid verpakking 8 N 241-248
LVEIND Einddatum beschikbaarheid verpakking 8 N 249-256
LVBEVAT GTIN van het verpakt item 3O 14 N 257-270
LVAANTAL Aantal van het verpakt item 6 N 271-276
THAFM Thesaurus met items van eenheden 4 N 277-280
LVHOOGTE Hoogte van verpakking 8(6,2) N 281-288
LVHOOGEH Thesaurusitem van eenheid hoogte van verpakking 6 N 289-294
LVBREEDTE Breedte van verpakking 8(6,2) N 295-302
LVBREH Thesaurusitem van eenheid breedte van verpakking 6 N 303-308
LVDIEPTE Diepte van verpakking 8(6,2) N 309-316
LVDIEPTEH Thesaurusitem van eenheid diepte van verpakking 6 N 317-322
Leeg veld 30 A 323-352
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Het bestand met logistieke verpakkingsinformatie heeft tot doel de identificati e van verpakkingen bij de terhandstelling en het voorraadbeheer efficiënt te la ten verlopen.

Dit wordt bereikt door inzicht te verschaffen in:
  1. een koppeling met de achterliggende medicatiebewaking- en declaratiegegeven s via het ZI-nummer en de logistieke verpakkingsinformatie via de GTIN
  2. de gelaagdheid in de verpakkingshiëarchie: de kleinste aflevereenheid, de c consumentenverpakking en de omdoos (zie de voorbeelden in paragraaf 3.2 van de implementatierichtlijn;
  3. afmetingen van verpakkingen.


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€