Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 132 Indicatie bij supplementaire product

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ZINR Z-Index nummer 1O 8(7+1) N 006‑013
INID Indicatie ID 2O 9 N 014‑022
TXMODI Tekstmodule indicatie 6 N 023‑028
THINSRT Thes.nr. soort indicatie (1901) 4 N 029‑032
INSRT Soort indicatie 6 N 033‑038
DUIDID Duiding ID 9 N 039‑047
TXMODD Tekstmodule duiding 6 N 048‑053
AAAAZN Aanspraak op geneesmiddel bij indicatie volgens ZN 1 A 054‑054
Leeg veld 10 A 055‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Bestand 132 is (samen met 131) vanaf 1-1-2017 bestemd voor de intramurale declaratie van add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren.

Vanaf 1-1-2017 dienen deze geneesmiddelen gedeclareerd te worden samen met een verwijzing naar de indicatie waarvoor het middel is voorgeschreven.

Bestand 132 bevat per ZI-nr dat is opgenomen in bestand 131 meerdere indicatie- codes. De teksten behorende bij de indicatie-codes kunnen worden opgezocht in bestand 921/922.