Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 133 Verkorte Add-On indicatieteksten

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
INID Indicatie ID 1O 9 N 006‑014
INKORT Verkorte indicatie 120 A 015‑134
TXMODI Tekstmodule indicatie 6 N 135‑140
Leeg veld 20 A 141‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand wordt per 1-1-2018 uitgeleverd en bevat verkorte indicatieteksten d ie gebruikt worden bij add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren.