Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 200 Relatie tussen ZI-nummer / HIBC

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ATKODE ZI-nummer 1O 8(7+1) N 006‑013
BARCOD HIBC-barcode 2O 16 A 014‑029
HPKODA Handelsproduktkode (36-tallig) 4 A 030‑033
VPKODA Identificatie nummer (36-tallig) 3 A 034‑036
Leeg veld 28 A 037‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 200

In bestand 200 wordt per ZI-nummer de door Z-Index toegekende HIBC barcode opgenomen. Deze kan afwijken van de HIBC die door de assortimentshouder op de verpakking wordt gedrukt. Dit komt bijvoorbeeld voor bij producten die reeds in het buitenland een HIBC toegekend hebben gekregen en hierdoor afwijkt van de definitie van de Nederlandse HIBC. Daar waar dit voorkomt kan de assortimentshouder deze HIBC in bestand 005 opnemen.