Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 200 Relatie tussen ZI-nummer / HIBC

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ATKODE ZI-nummer 1O 8(7+1) N 006‑013
BARCOD HIBC-barcode 2O 16 A 014‑029
HPKODA Handelsproduktkode (36-tallig) 4 A 030‑033
VPKODA Identificatie nummer (36-tallig) 3 A 034‑036
Leeg veld 28 A 037‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 200

In bestand 200 wordt per ZI-nummer de door Z-Index toegekende HIBC barcode opgenomen, indien de productverantwoordelijke deze dienst van Z-Index afneemt. Soms wijkt de HIBC barcode op de verpakking af van de door Z-Index gegenereerde HIBC barcode. Dit komt bijvoorbeeld voor bij producten die in het buitenland een HIBC toegekend hebben gekregen die afwijkt van de definitie van de Nederlandse HIBC. De productverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om deze afwijkende HIBC ook in bestand 200 op te nemen. In dat geval zullen er per ZI-nummer twee HIBC-barcodes in bestand 200 zijn opgenomen.