Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 360 t-tabel (tijdseenheid)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
TTEHNR Uniek nummer per tijdseenheid 1O 4 N 006‑009
TTEHMK Memocode tijdseenheid 2 A 010‑011
TTEHOM Omschrijving tijdseenheid 30 A 012‑041
TTDATE Registratiedatum G-Standaard 8 A 042‑049
VNOPN Versienummer WCIA tabellen eerste opname 4 N 050‑053
VNWYZ Versienummer WCIA tabellen laatste wijziging 4 N 054‑057
VNVERV Versienummer WCIA tabellen vervallen 4 N 058‑061
TTEHAD Omrekeningsfactor naar aantal dagen 12 (6,6) N 062‑073
Leeg veld 23 A 074‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de tijdseenheden volgens de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift.