Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 370 Tekstcategorie tabel (tekstcategorie)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001-004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005-005
BBTCNR Uniek nummer per tekstcategorie 1O 4 N 006-009
BBTCMK Memocode tekstcategorie 2 A 010-011
BBTCOM Omschrijving tekstcategorie 30 A 012-041
TTDATE Registratiedatum G-Standaard 8 A 042-049
VNOPN Versienummer WCIA tabellen eerste opname 4 N 050-053
VNWYZ Versienummer WCIA tabellen laatste wijziging 4 N 054-057
VNVERV Versienummer WCIA tabellen vervallen 4 N 058-061
Leeg veld 3 A 062-064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 370

De tekstcategorieen volgens de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift.

Met ingang van versie 6 zijn de tot dan toe geldende categorieen vervallen en zijn nieuwe categorieen vigerend geworden.