Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 371 b-per-categorie tabel

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
BBTCNR Uniek nummer per tekstcategorie 1O 4 N 006‑009
BBETNR Uniek nummer aanvullende tekst 2O 4 N 010‑013
Leeg veld 19 A 014‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de koppeling tussen de aanvullende teksten en de tekstcategorie van de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift.