Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 411 Koppeling ZRS met externe codes

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
EXTTYP Type externe ZRS code 1O 2 N 006‑007
EXTCOD Externe code van het type EXTTYP 2O 10 A 008‑017
AAA Soort code (10, 20 of 30) 3O 2(2,0) N 018‑019
ZRNRA Zorg Registratie binnen AAA 4O 6(6,0) N 020‑025
ZRNRS Zorg Registratie binnen AAA+1 5O 6(6,0) N 026‑031
ZRNR32 Zorg Registratie Nummer van de Actieregel 6O 6(6,0) N 032‑037
Leeg veld 27 A 038‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 411

Dit bestand wordt per 1 januari 2004 (onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van het WINAp) uitgeleverd.
U dient voor gebruik over een aparte licentie (los van de G-Standaard) te beschikken.

Alle bestanden m.b.t. het Zorg Registratie Systeem (BST410T, BST411T en BST413T worden meegeleverd met de G-Standaard en bevinden zich in de aparte sub-directory "ZRS".


De koppeling van het Zorg Registratie Systeem aan externe codes.
In dit bestand kan een de volgende drie combinaties gekoppeld worden aan een externe code
(codes in de G-Standaard zijn voor het ZRS systeem ook extern):
- Een combinatie van de twee afzonderlijke Aanleidings-tabellen (AAACOD=10 of 11)
- Een combinatie van de twee afzonderlijke Analyse-tabellen (AAACOD=20 o 21)
- Een combinatie van de drie afzonderlijke Actie-tabellen(AAACOD=30, 31 of 32)


Voorwaarde: Iedere combinatie in bestand BST411T moet ook in minimaal 1 onderling verband als combinatie in bestand BST413T voorkomen.

Momenteel (01-01-2004) zijn de volgende externe koppelingen mogelijk:
1. met een ZI-nummer (ATKODE) uit bestand BST004T (voor conversie van oude naar nieuw; niet andersom)
2. met een ICPC-code uit bestand BST380T
3. met een SEP-code (indien Pharmapartners dit wenst en aanstuurt)
4. met een interactiecode (IAKODE) uit bestand BST625T