Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 430 NHG - KNMP tabel 54

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
THMPBRON Thesaurusnummer Medicatieproces bron 4 N 006‑009
MPBRON Itemnummer Medicatieproces bron 1O 6 N 010‑015
THSRTGEG Thesaurusnummer Medicatieproces soort gegeven 4 N 016‑019
MPSRTGEG Itemnummer Medicatieproces soort gegeven 2O 6 N 020‑025
MPIDNR Uniek ID Medicatieproces gegeven 3O 8 A 026‑033
MPPRIO Voorkeursvolgorde 4 N 034‑037
MPOMS Omschrijving Medicatieproces gegeven 50 A 038‑087
MPTOEL Toelichting Medicatieproces gegeven 255 A 088‑342
Leeg veld 10 A 343‑352
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de vigerende waardes van de NHG/KNMP-tabel 54 Reden van Stoppen/wijzigen.