Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 431 Ondersteunende Informatie MP

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
MPVERSIE Medicatieproces Versie 1O 10 A 006‑015
MPVNR Medicatieproces Versienummer 2O 10 A 016‑025
THSRTGEG Thesaurusnummer Medicatieproces soort gegeven 4 N 026‑029
MPSRTGEG Itemnummer Medicatieproces soort gegeven 3O 6 N 030‑035
THCDSYS Thesaurusnummer codesysteem 4 N 036‑039
MPCDSYS Itemnummer codesysteem 4O 6 N 040‑045
MPCODE Code uit codesysteem 5O 24 A 046‑069
MPNIV Niveau 1 N 070‑070
MPTYPE Type 1 A 071‑071
MPNMO Originele omschrijving code 160 A 072‑231
MPOMSP Omschrijving code voor de praktijk 160 A 232‑391
Leeg veld 25 A 392‑416
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat waardenlijsten die horen bij de Informatiestandaard Medicatieproces.
Het Medicatieproces heeft diverse soorten waardenlijsten. Per introductie van het bestand zijn de waardenlijsten voor de Reden van wijzigen-staken/stoppen en de waardenlijsten voor de Aanvullende informatie/wensen opgenomen.