Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 671 Dubbelmedicatie (obv PRK)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
DMPRKA PRK kode dubbelmedicatie A 1O 8(7+1) N 006‑013
DMPRKB PRK kode dubbelmedicatie B 2O 8(7+1) N 014‑021
DMCODE Dubbelmedicatiecode 8(7+1) N 022‑029
Leeg veld 3 A 030‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat per combinatie van PRK-A en PRK-B een unieke dubbelmedicatiecode. Met behulp van deze code is in bestand 672 te vinden welke afhandelingstekst bij deze code hoort.

Zie verder de Implementatierichtlijn Dubbelmedicatie.

Historie:
Het dubbelmedicatiebestand werd per 1 november 2004 vernieuwd en anders van opzet.