Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 671 Dubbelmedicatie (obv PRK)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
DMPRKA PRK kode dubbelmedicatie A 1O 8(7+1) N 006‑013
DMPRKB PRK kode dubbelmedicatie B 2O 8(7+1) N 014‑021
DMCODE Dubbelmedicatiecode 8(7+1) N 022‑029
Leeg veld 3 A 030‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 671

Voor zeer uitgebreide technische informatie: Implementatie Richtlijn Dubbelmedicatie

Het dubbelmedicatiebestand werd per 1 november 2004 vernieuwd en anders van opzet.
  De bestanden zijn:
 • bestand 671 : relatie tussen 2 PRK's (voorschrijfniveau) resulterend in een DM-code
 • bestand 672 : per DM-code een aansturing van de nieuwe teksten in bestand 921/922.
 • bestand 921/922 : Hier vindt u de dubbelmedicatieteksten (TXMOD=23) per aansturing vanuit bestand 672 (TXKODE) de diverse teksten voor balie, voorschrijver, ziekenhuis en achtergrond.(TXSRTT is resp 200,230,240 en 210)


==============================================================================

Dit bestand geeft aan welk voorschrijfproduct (DMPRKA) met welk ander voorschrijfproduct (DMPRKB) dubbelmedicatie geeft.
Zie verder de rubrieksbeschrijvingen.

Beschrijving van de totstandkoming van het dubbelmedicatiebestand:
De dubbelmedicatie wordt bij het WINAp groepsgewijs beheerd mbv een combinatie van de volgende diverse niveau's.
  Bij de produktie van de G-Standaard worden alle:
 1. verschillende PRK-combinaties binnen een DM-groep uitgeleverd in dit bestand. In bestand 672 kunnen zij worden uitgerust met 7 verschillende teksten.(tekst 2 t/m 8 in bestand 672)
 2. doelbewuste combinaties van twee verschillende DM-groepen, waarbij de ene PRK uit de eerste DM-groep komt en de ander uit de tweede DM-groep, uitgeleverd in dit bestand.
  In bestand 672 zullen deze combinaties gekoppeld worden aan tekst9.
  (Denk aan een combinatie tussen een kort-werkend en een lang-werkend preparaat.)


Technische toepassing
 1. Bepaal de PRK van het gekozen artikel (PRKA)
 2. Voer voor iedere PRK van een artikel uit de lopende medicatie (PRKB) stap 3 uit.
 3. Kijk of de combinatie PRKA,PRKB of PRKB,PRKA voorkomt in dit bestand.
  De bijbehorende DMCODE verwijst u door naar bestand BST672.
  Deze code kan u bovendien ook gebruiken bij het registreren van zorg in de apotheek.(het zgn. ZRS-systeem)