Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 801 ATC codes

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ATCODE ATC-code 1O 8 A 006‑013
ATOMS ATC-Nederlandse omschrijving 80 A 014‑093
ATOMSE ATC-Engelse omschrijving 80 A 094‑173
ATKIND ATC-indicator 1 A 174‑174
Leeg veld 18 A 175‑192
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de ATC-codes met omschrijving.

De ATC-code is de code die binnen het Anatomisch Therapeutisch Chemische classificatiesysteem wordt toegekend.
Het ATC-classificatiesysteem wordt nationaal en internationaal gebruikt voor geneesmiddelgebruiksstudies. De classificatie wordt onderhouden door het WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology te Oslo, Noorwegen.

De code beslaat 7 posities, welke 5 hiërarchische niveaus omvatten:
niveau 1: 1 alfanumerieke positie - Anatomische hoofdgroep
niveau 2: 2 numerieke posities - Farmacologische/Therapeutische hoofdgroep
niveau 3: 1 alfanumerieke positie - Chemische/Farmacologische/Therapeutische subgroep
niveau 4: 1 alfanumerieke positie - Chemische/Farmacologische/Therapeutische subgroep
niveau 5: 2 numerieke posities - Chemische stof

De WHO publiceert meerdere keren per jaar een update van de ATC. Deze worden per januari van het volgende jaar in de G-Standaard gepubliceerd. Een toelichting op de wijzigingen verschijnt op de KNMP-website (bij de link voor de ATC-informatie).

De ATC-code Z is geen officiële ATC, maar een door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP toegekende en beheerde code. De betekenis van deze code is als volgt:
Z = NIET VAN TOEPASSING. Deze code wordt toegekend aan producten die geen ATC hebben. Het zijn voornamelijk farmaceutische hulpstoffen en halffabrikaten.

Zie verder de Implementatierichtlijn ATC.