Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 902 Thesauri totaal

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
TSNR Thesaurusnummer (in nieuwe thesauri) 1O 4 N 006‑009
TSITNR Thesaurus itemnummer (in nieuwe thesauri) 2O 6 N 010‑015
THITMK Memokode item 2 A 016‑017
THNM4 Naam item 4 posities 4 A 018‑021
THNM15 Naam item 15 posities 15 A 022‑036
THNM25 Naam item 25 posities 25 A 037‑061
THNM50 Naam item 50 posities 50 A 062‑111
THAKD1 Aanvullende kode 1 1 A 112‑112
THAKD2 Aanvullende kode 2 1 A 113‑113
THAKD3 Aanvullende kode 3 1 A 114‑114
THAKD4 Aanvullende kode 4 1 A 115‑115
THAKD5 Aanvullende kode 5 1 A 116‑116
THAKD6 Aanvullende kode 6 1 A 117‑117
Leeg veld 11 A 118‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Het thesaurusbestand 902 (beschikbaar per 5-2003) is een samengevoegd bestand van de oudere bestanden BST900T en BST901T, uitgeleverd in de layout welke gelijk is aan de layout van BST901T.
In dit bestand kunnen per thesaurus(TSNR) maximaal 999999 numerieke codes(TSITNR) worden opgenomen.


Algemene technische uitleg:
1. De velden THITMK, THNM4, THNM15, THNM25, THNM50 zijn standaard ingevuld. Mocht dit bij een specifieke thesaurus niet zijn, dan wordt dit hieronder vermeld.
2. De velden THAKD1 t/m THAKD6 zijn alleen in speciale gevallen ingevuld. Bij invulling wordt per thesaurus de uitleg van de inhoud weergegeven.
3. De veldenTSITNR en TSNR zijn numerieke velden. Voorloopnullen gelden dus niet!! Indien TSITNR vanuit een ander bestand kan worden aangeroepen, waarin de veldlengte nog 3 lang is, dan is het nummer voorlopig nog gemaximeerd tot 999. Een uitzondering hierop is de thesaurus 40. Daar de oude bestanden voor bewaking op contra-indicatie per 4-2007 reeds komen te vervallen en de nieuwe bestanden reeds aanwezig zijn, is besloten de nieuwe codes voor zwangerschap, kinderwens en borstvoeding wel een hoger nummer toe te kennen.
4. Er is een vrije range beschikbaar, zie Vrije ranges binnen de G-Standaard. Voor thesauri 4, 6 en 7 geldt vanaf het begin van de G-Standaard/KNMPdatabank dat de nummers 801 t/m 899 ook een vrije range zijn.

2, BASISEENHEDEN
Deze thesaurus bevat de eenheden zoals die bij de identificatie van het geneesmiddel (bijvoorbeeld werkzame stof of GPK-basiseenheid) kan worden gebruikt.
Bij de basiseenheden gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. De gebruikte memocode van de eenheid
THAKD1 G de basiseenheid is toegestaan als basiseenheid van het generieke produkt en het handelsprodukt.
NB. Thesaurus 2 is een deellijst van thesaurus 1.

Voorbeeld
215 GRAM
219 KILOGRAM
229 MILLIGRAM
245 STUK


4, DEELVERPAKKING OMSCHRIJVINGEN (EIGENDOM: Z-Index)
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld
THNM25 De rubriek "naam 25 posities"
THAKD6 M eenheid is alleen toegestaan bij produktgroep MR.
............ V eenheid wordt niet bij geneesmiddelen gebruikt.

Voorbeeld
..1 == AMPUL
..2 == VERPAKKING GESCHIKT VOOR EENHEIDSAFLEVERSYST.
..3 == BLIK
..5 == ZAKJE INCLUSIEF TOEDIENINGSSYSTEEM
11 == DOOS
12 == ZAK
15 == FLES
27 == POT
35 == WEGWERPSPUIT
37 == STRIP


6, FARMACEUTISCHE VORMEN
Deze thesaurus bevat de farmaceutische vormen die bij een geneesmiddel van toepassing kunnen zijn.
De terminologie van de farmaceutische vormen is gebaseerd op Europese richtlijnen, verwoord in de uitgave 'Standard Terms, Pharmaceutical dosage forms, Routes of administration, Containers' van de European Directorate for the Quality of Medicines and health care (EDQM).
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld
THAKD1 C Term is overeenkomstig de EDQM.
............ Term is niet overeenkomstig de EDQM.
............ .. Voor 01-07-2014 werd deze rubriek ook nog alsvolgt ingevuld:
............ C Voorkeursterm volgens de WCC-standaard classificatie van farmaceutische vormen,
............ .. vastgesteld door de Classificatie Ontwikkelings Groep (COG) Geneesmiddelen.
............ B Bijzondere kodering voor niet-voorkeurstermen volgens de WCC-standaardclassificatie van farmaceutische vormen.
............ 2 Voorkeursterm, vastgesteld door Committee for Propietary Medicinal Products (CPMP),welke niet overeenkomt met
............ .. een voorkeursterm uit de WCC-standaardclassificatie.
............ 3 Voorkeursterm van zowel COG-geneesmiddelen, als CPMP; de omschrijving is volgens de CPMP.
............ .. Deze kan iets afwijken van de omschrijving volgens de COG-geneesmiddelen, maar er is geen verschil in betekenis.
............ 4 Voorkeursterm van Europese Farmacopee Commissie, niet in WCC en CPMP.
............ 5 Term die door het College is toegekend aan een product, wanneer geen geschikte officiële term beschikbaar is.
............ 6 Term die bij uitzondering is toegekend voor een speciaal geval.
............ 7 Term in de geest van de Europese Farmacopee, maar niet officieel daarin opgenomen.
............ .. vb: concentraat voor mondspoeling, terwijl concentraat voor gorgeldrank wel officieel is.
............ 8 De naam is gewijzigd in de meest voorkomende van de oorspronkelijke farmac. vorm, en nu volgens de Farmacopee.
............ .. vb. 531 aerosol gewijzigd in aerosol suspensie; THAKD2 .. (vervallen per 1-5-2014), daarvoor ingevuld met:
............ * definitie volgens de Europese Farmacopee.
THAKD3 .. (vervallen per 1-5-2014), daarvoor ingevuld met:
............ M het nummer geef een verzameling van farmaceutische vormen aan.
............ .. De betreffende enkelvoudige farmaceutische vormen staan in thes 002.
............ .. Voorbeeld item 150 = oog/oorzalf..
............ V het nummer geeft een verzameling van farmaceutische vormen die alle in het handelsprodukt voorkomen.
............ .. De betreffende enkelvoudige farmaceutische vormen staan in thes 002.(vervallen per 1-5-2014)
............ .. Voorbeeld item 130 = zetpil + zalf.
THAKD4 S de farmaceutische vorm is gesteriliseerd.
THAKD5 .. (vervallen per 1-5-2014), daarvoor ingevuld met:
............ R Produkten met deze farmac. vorm van UR volgens de wet op de Geneesmiddelenvoorziening (besluit 6-12-77 C II-23).
............ .. De kode is alleen ingevuld indien bij de gerelateerde toedieningsweg THAKD5=X.
............ X Produkten met deze farmaceutische vorm zijn niet bij voorbaat UR.
............ .. De kode is alleen ingevuld indien bij de gerelateerde toedieningsweg THAKD5=X.
THAKD6 .. (vervallen per 1-5-2014), daarvoor ingevuld met:
............ T Tijdelijk toegevoegd.
............ X Wordt niet (meer) geselekteerd bij de opbouw van de GPK.

Voorbeeld
38 CONCENTRAAT VOOR MONDSPOELING
48 OORCREME
230 TABLET


7, TOEDIENINGSWEGEN
Deze thesaurus bevat de toedieningswegen die bij een geneesmiddel van toepassing kunnen zijn.
De terminologie van de toedieningswegen is gebaseerd op Europese richtlijnen, verwoord in de uitgave 'Standard Terms, Pharmaceutical dosage forms, Routes of administration, Containers' van de European Directorate for the Quality of Medicines and health care (EDQM).
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld
THAKD1 C Term is overeenkomstig de EDQM.
............ Term is niet overeenkomstig de EDQM.
............ .. Voor 01-06-2014 werd deze rubriek ook nog alsvolgt ingevuld:
............ C Voorkeursterm, vastgesteld door de Classificatie Ontwikkelings Groep (COG) Geneesmiddelen.
THAKD2 .. (vervallen per 1-6-2014), daarvoor ingevuld met:
............ * Volgens de COG-Geneesmiddelen is de toedieningsweg een facultatieve specificatie
............ .. en valt deze onder "Niet gespecificeerd of Meervoudig".
............ F Volgens de COG-Geneesmiddelen is de toedieningsweg een facultatieve specificatie.
............ N Volgens de COG-Geneesmiddelen is de toedieningsweg een facultatieve specificatie
............ .. en valt deze onder "Niet van toepassing"
THAKD3 M Het nummer geeft een verzameling van toedieningswegen aan.
............ .. De betreffende enkelvoudige toedieningswegen staan in thes. 004.
THAKD5 .. (vervallen per 1-5-2014), daarvoor ingevuld met:
............ R Produkten met deze toed.weg zijn UR volgens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (besluit 6-12-77 C II-23).
............ X Produkten met deze toedieningsweg zijn UR als de farmaceutische vorm UR is (zie aanvullende kode 5 in thes. 006).
THAKD6 .. (vervallen per 1-5-2014), daarvoor ingevuld met:
............ Wordt niet geselekteerd bij de opbouw van de GPK.

Voorbeeld
2 INTRAMUSCULAIR
9 ORAAL
10 PARENTERAAL
12 RECTAAL
18 INTRAMUSCULAIR, INTRAVENEUS


8, EENHEDEN STERKTE
De thesaurus wordt gebruikt in BST004T voor het opgeven van de sterkte van enkelvoudige handelsproducten.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. De rubriek "naam 4 pos" bevat de memokode van de eenheid hoeveelheid werkzame stof,
............ gevolgd door die van de basiseenheid van het generieke produkt.
THNM25. De rubriek "naam 25 pos" bevat de eenheid hoeveelheid werkzame stof, gevolgd door een slash, gevolgd door de basiseenheid van het generieke product, in de officiele afkorting volgens het SI-eenhedenstelsel.

Voorbeelden
....2 GRAM / DOSIS
512 GRAM / MILLILITER
524 MILLIGRAM / GRAM


9, HOOFDVERPAKKING OMSCHRIJVINGEN (EIGENDOM: Z-Index)
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
..11 == DOOS
101 == OMDOOS
104 == TRAY
106 == PALLET


10, GENEESMIDDELINFORMATIE (voorheen PIF)
Deze thesaurus bevat de verwijzing naar de geneesmiddelinformatiefolders die bij eigen bereidingen aan patienten meegegeven kunnen worden.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeelden
455 FENYTOINE-SUSPENSIE
458 ATROPINE-DRANK
459 FOSFAAT-DRANK
460 AMLODIPINE-DRANK
461 VALACICLOVIR-DRANK


17, REDEN BEWAKING OP MINIMUM LEEFTIJD
Deze thesaurus bevat de omschrijving van de bewaking op leeftijd. De bewaking zelf is via het itemnr uit deze thesaurus opgenomen in BST711T.
Bij de 'reden minimum leeftijd' gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeelden
8 Leeftijd jonger dan 2 jaar (fenothiazinen)
19 Leeftijd jonger dan 3 jaar (benzylalcohol)


20, PRODUKTGROEPEN (EIGENDOM: Z-Index)
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK.. De rubriek bevat de memokode van de produktgroep.

Voorbeeld
..1 DI DIVERSE ARTIKELEN
..3 ZI ZORGACTIVITEITEN OP MAAT, INDIVIDUEEL
..4 EM EMBALLAGE ARTIKELEN
..5 FP FARMACEUTISCHE PREPARATEN
..6 GH GRONDSTOFFEN, HULPSTOFFEN, CHEMICALIEN
..7 HM HOMEOPATHISCH GEREGISTREERD GENEESMIDDEL
..8 IK INKONTINENTIE ARTIKELEN
..9 IN INJEKTIE ARTIKELEN
10 MR MAGISTRALE RECEPTUUR
11 NG NIET GENEESMIDDELEN
12 SP SPECIALITEES
13 ST STOMA ARTIKELEN (KUNSTMATIGE IN- OF UITGANG)
14 ZN ZORGACTIVITEITEN, NIET INDIVIDUEEL
15 TC TABLETTEN, CAPSULES, DRAGEES ETC.
16 VB VERBANDMIDDELEN
18 CA CATHETERS
20 UR URINEZAK EN TOEBEHOREN
21 PE PESSARIA
22 EC EXTERNE CATHETER
23 TS TESTMATERIAAL DIABETES
24 EP EXPERIMENTEEL PRODUCT
25 VO VOEDINGSMIDDEL VOLGENS AANBIEDER
26 HA HANDELSPRODUCT ANTROPOSOFISCH VOLGENS AANBIEDER
30 NK THUISDIALYSE APPARATUUR EN VLOEISTOF
101 PH PARENTERAAL HOMEOPATHISCH, NIET GEREGISTREERD
102 PA PARENTERAAL ANTROPOSOFISCH, NIET GEREGISTREERD
103 DB DOORGELEVERDE BEREIDING
104 OM ORTHOMOLECULAIRE VOEDINGSSUPPLEMENTEN
105 FY FYTOTHERAPEUTISCHE VOEDINGSSUPPLEMENTEN
106 IB INTRAMURALE BEREIDING
107 CO COMPRESSIEHULPMIDDELEN


22, DDD-TOEDIENINGSWEGEN
Deze thesaurus bevat de toedieningswegen zoals deze door de WHO bij de DDD worden aangegeven.

Voorbeeld
1 O... ORAAL
2 P... PARENTERAAL
3 R... RECTAAL
4 IA.. INHALATIE-AEROSOL
5 IV.. INHALATIE-VERNEVELVLOEISTOF
6 N... NASAAL


29, DDD-EENHEDEN
Deze thesaurus bevat de eenheden zoals deze door de WHO bij de DDD worden aangegeven.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THNM15 De rubriek "naam 15 pos" bevat de eenheid in de officiele afkorting volgens het SI-eenhedenstelsel.

Voorbeeld
..1 GRAM
..2 ENKELE DOSIS
..4 MILLIGRAM
..8 MICROGRAM
..9 STUK
10 INTERNATIONALE EENHEID


40, CONTRA-INDICATIEAARD (EN ANDERE PATIENTKENMERKEN)
Deze thesaurus bevat de indicatie-aarden en overige patientkenmerken, overwegend vanuit het oogpunt om hierop medicatiebewaking uit te voeren maar andere toepassingen zijn ook mogelijk.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld
THNM15 Het itemnummer
THAKD2 = X :het item komt voor in bestand 655 Bewaking op indicatie-aarden/patientkenmerk op PRK/HPK
............Items waarbij dit veld leeg is, worden dus niet bewaakt.
............Voorbeeld: alle farmacogenetische indicaties die de normaal voorkomende variant aangeven
............zoals CYP2D6 EM (itemnr 505).
THAKD3 = X :de indicatieaard hoeft op bepaalde overzichten (bv geneesmiddelenpaspoort) NIET worden afgedrukt
............dit is bv ingevuld bij de indicatieaard verkeersdeelname (itemnr 219)
THAKD4 = X :soort indicatieaard, tbv groepering van de CI-aarden in het XIS.
............F = Farmacogenetica
............I = Indicatieaard (incl. verminderde nierfunctie)
............O = Overig kenmerk
............P = Patiëntkenmerk(bv dialyse, sportbeoefening, verkeersdeelname)
............Z = Zwangerschap/kinderwens/borstvoeding

Voorbeeld
000018 HYPERTENSIE
000137 VERMINDERDE NIERFUNCTIE
000210 SPORTBEOEFENING
000219 VERKEERSDEELNAME
000500 CYP2D6 POOR METABOLIZER
001320 ZWANGERSCHAP


55 WETTELIJKE STATUSCODE (EIGENDOM: Z-Index)
Deze thesaurus dient niet meer gebruikt te worden. De afleverstatus is te vinden in thesaurus 1022
THITMK. memokode

Voorbeeld
1 A ARTIKEL IS AANGEWEZEN ALS U.A.-ZELFSTANDIGHEID
2 R ARTIKEL IS AANGEWEZEN ALS U.R.-ZELFSTANDIGHEID
3 O ARTIKEL VALT ONDER DE OPIUMWET IN VOLLE OMVANG
4 C ARTIKEL VALT ONDER DE OPIUMWET, BEPERKT REGIME
5 S ARTIKEL VALT ONDER DE WET OP DE SERA EN VACCINS


56 THESAURUSRELATIES (EIGENDOM:Z-Index)
Deze thesaurus bevat relaties tussen thesauri t.b.v. doeleinden die in de implementatierichtlijnen worden toegelicht. Deze thesaurus wordt gebruikt in BST910T.
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
34 KRUISOVERGEVOELIGE GROEPEN


58, STAMTOEDIENINGSWEGEN
Deze thesaurus bevat 'overkoepelende' termen voor de specifieke toedieningswegen in thes.7. De stamtoedieningsweg wordt toegepast in de hogere hierarchische niveaus van de ruggengraat. De relatie tussen de toedieningsweg en de stamtoedieningsweg is te vinden in BST912T.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 LOKAAL
2 NASAAL/PER INHALATIE
3 OCULAIR
4 ORAAL
6 PARENTERAAL


66, SOORT RELATIES TUSSEN NAMEN
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeelden
1 Relatie generiek / branded
2 Relatie voorkeursterm / synoniem
3 Relatie ned.voorkeursterm / latijnse voorkeursterm
4 Relatie latijnse voorkeursterm / ned.voorkeursterm
5 Relatie ned.voorkeursterm / latijnse synoniemen
6 Relatie latijnse voorkeursterm / ned.synoniemen


68, REDEN NIET CLUSTEREN (EIGENDOM: Z-Index)

Voorbeeld
1 ONDEELBARE VERPAKKING
2 FARMACEUTISCH NIET GELIJKWAARDIG
3 COTZ BESLUIT
4 SERA EN VACCIN
5 GRONDSTOF EN HALFFABRIKAAT
6 HEEFT GEEN 15% VAN DE OMZET
7 KLINIEK ACTIEF
8 KORT GEDING TRAMEDICO
9 CTG BESLUIT/BAYER


72, BIJZONDERE KENMERKEN UIT BESTAND 401
Deze thesaurus bevat de omschrijving van de bijzondere kenmerken die in BST401T aan geneesmiddelen zijn gekoppeld. Zie verder de implementatierichtlijnen voor de bijzondere kenmerken.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
54 Product is bereid uit menselijk bloed
62 Kort houdbaar bloedproduct
65 Product valt onder Opiumwet; afhandeling als UR
85 Uitwisselen reden van voorschrijven noodzakelijk


73, EMBALLAGETYPE
Deze thesaurus bevat het emballagetype dat bij een geneesmiddel van toepassing kan zijn. Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
..1 AMPUL
..4 FLACON
..8 SPUITBUS
..9 TUBE
11 WEGWERPSPUIT


74, EMBALLAGEMATERIAAL
Deze thesaurus bevat het materiaal waarvan een emballage gemaakt kan zijn.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 GLAS
2 KUNSTSTOF


75, EMBALLAGESLUITING
Deze thesaurus bevat het soort sluiting dat bij een emballage van toepassing kan zijn.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 AANPRIKPUNT
2 AANPRIKPUNTEN
3 SCHROEFDOP
5 AFSCHEURBARE KAP
6 SCHROEFKOPPELING (DIA-LOCK, LUER-LOCK)


76, EMBALLAGE-DOSEERINRICHTING
Deze thesaurus bevat de doseerinrichting die bij een emballage van toepassing kan zijn.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 DOSEERVENTIEL
2 DRUPPELAAR


77, HULPMIDDEL AARD
Deze thesaurus bevat het soort hulpmdiddel dat bij een geneesmiddel door de fabrikant meegeleverd kan worden.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 APPLICATOR
3 DOSEERPOMP
4 INHALATOR (NIET GESPECIFICEERD)
5 INJECTIENAALD
6 INJECTIEPEN


78, HALFFABRIKAAT
Deze thesaurus bevat het soort halffabrikaat dat bij een geneesmiddel van toepassing kan zijn.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 POEDER TER BEREIDING VAN
2 GRANULAAT TER BEREIDING VAN
3 CONCENTRAAT VOOR
4 OPLOSSING VOOR


79, KLEUR
Deze thesaurus bevat de kleur die bij een geneesmiddel van toepassing kan zijn.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 BRUIN
2 GEWOON
3 LICHT
4 DONKER
5 GROEN/GEEL


80, SMAAK
Deze thesaurus bevat de smaak die bij een geneesmiddel van toepassing kan zijn.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
..4 PEPERMUNT
..8 NATUREL
11 ZUUR
12 BITTERZOET
16 ANANAS


81, BEREIDINGSVOORSCHRIFT
Deze thesaurus geeft aan volgens welk bereidingsvoorschrift (kan ook zijn aangegeven als organisatie) het geneesmiddel is bereid.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
..1 FNA
..8 LNA-MEDEDELING
10 LNA - TOEVOEGING AAN FNA-VOORSCHRIFT


82, FYSISCHE EIGENSCHAP
Deze thesaurus bevat de fysische eigenschap die bij een geneesmiddel (meestal grondstoffen) van toepassing kan zijn.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
..1 KRISTALLIJN
..5 GRANULAAT
..6 WATEROPLOSBAAR
..7 VETOPLOSBAAR
12 350 CS


103 TEKSTEN: NIVEAU
Deze thesaurus bevat de tekstmodule (wat a.h.w. de bewakingssoort aangeeft) waartoe een bepaalde tekstsoort uit thes.104 behoort. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Tekstblokken'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld
THAKD1 J uitleveren in G-Standaard (technische vulling van de items die worden uitgeleverd)

Voorbeeld
17 Reden minimum leeftijd in mnd (CI)
20 Maximale voorschrijfperiode
73 Zorg Registratie Systeem
218 Contra-indicaties


104 TEKSTEN: SOORT TEKST
Deze thesaurus bevat het soort tekst. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Tekstblokken'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld
THAKD1 J uitleveren in G-Standaard (technische vulling van de items die worden uitgeleverd)

Voorbeeld
200 Balietekst
235 Klinische voorschrijvertekst
240 Ziekenhuistekst
251 Achtergrondtekst
255 Literatuurtekst


120 RZV VOORWAARDEN (EIGENDOM: Z-INDEX)
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM50 bevat een omschrijvende naam van de voorwaarde. De voorwaarde-tekst zelf is opgenomen in de tekstenbestanden


THAKD1. verwijzing naar beleid zorgverzekeraars:
............ 1 = groep 1 - geen toetsing vooraf
............ 2 = groep 2 - voorwaarde dient door apotheker te worden gecontroleerd
............ 3 = groep 3 - behandelaar vult verklaring in, apotheker toetst verklaring
............ 4 = groep 4 - procedure per verzekeraar afwijkend (soms machtiging )
THAKD2. verwijzing naar bron van de voorwaarde:
............ A = voorwaarde afkomstig uit bijlage 2 RZv
............ B = voorwaarde afkomstig uit andere wettelijke bron
............ C = voorwaarde bij ongeregistreerd geneesmiddel

Voorbeeld (GEEN COMPLETE LIJST!)
..2 RUBELLA VACCIN
..3 DPK (EVENTUEEL PLUS TETANUS VACCIN)
..4 HEPATITIS B VACCIN
..5 PNEUMOKOKKENVACCIN
..8 GROEIHORMOON
11 CHOLESTEROLVERLAGEND GENEESMIDDEL
12 RECOMBINANT INTERLEUKINE-2
19 RABIES VACCIN br> 22 HEPATITIS A VACCIN
23 HEPATITIS A/B VACCIN
38 ANTICONCEPTIVA
75 INTRAMURAAL
77 NIET KLINISCHE HAEMODIALYSE
78 PROFYLACTISCHE MIDDELEN
79 REGELING TEN AANZIEN VAN CHRONISCH VOORSCHRIFT


121 REDEN REGELING FARMACEUTISCHE HULP (EIGENDOM: Z-INDEX)
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THNM4.. niet ingevuld
NB Deze thesaurus wordt niet meer gebruikt!!
NB De bijbehorende teksten volgens het verstrekkingen kunt u vinden in bestand BST921T/BST922T met de parameters: Voorbeeld
THMOD.. 103
TXMOD.. 216
TXKODE REDEN REGELING FARMACEUTISCHE HULP
THSRTT 104
TXSRTT 150

Voorbeeld
..3 VOORSCHRIFT KINDERARTS/INTERNIST AIDS CENTRUM
..4 VOORSCHRIFT INTERNIST
..5 INTERNIST/ONCOLOOG UMC/V LEEUWENHOEK/EUROP ONC STU
..6 VOORSCHRIFT BEHANDELEND INTERNIST
..7 VOORSCHRIFT SPECIALIST ACADEMISCH ZIEKENHUIS
..8 INDIEN < 18 JAAR
13 VOORSCHRIFT EERSTE KEER LONG OF KINDERARTS
15 BEHANDELING EPILEPSIE OVEREENK RICHTLIJN BEROEPSGR
16 BEHANDELING OVEREENK RICHTLIJN BEROEPSG SPECIALIST
17 VOORSCHRIFT NEURO V SLAAP/WAAKSTOORNIS
21 TOESTEMMING VOORAF VAN ZIEKENFONDS LOOPTIJD 1 JAAR
22 UITSLUITEND OP VOORSCHRIFT SPECIALIST
25 UITSLUITEND VOOR VERZEKERDE < 21 JAAR
26 UITSL 2E/3E BEH IVF,NIET VRUCHTB,ANDER AANDOEN WEL
27 1E VOORSCHR DERMATOLOOG,V.A.16JR MILD/ERNST.ECZEEM


122 ONGEWENSTE GROEPEN
Deze thesaurus bevat de omschrijving van de ongewenste groepen. De inhoud van deze groepen en de medicatiebewaking is te vinden in andere bestanden. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Allergieen en ongewenste middelen'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 ACE-REMMERS
8 BETABLOKKERS


128 INTERACTIES: FOLDERS
Deze thesaurus bevat de verwijzing naar de interactiefolders die bij de betreffende interactie-MFB's aan de patient meegegeven kunnen worden. Zie verder de Implementatierichtlijn 'MFB's Bouwstenen'. Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
..1 I-01 BLOEDVERDUNNEND MIDDEL EN EEN ANDER GENEESMIDDEL
..3 I-03 HARTTABLET EN EEN CALCIUMANTAGONIST
..7 I-07 INSULINE EN EEN BETABLOKKER
20 I-20 TETRACYCLINE EN EEN ANDER GENEESMIDDEL
30 I-30 RIFAMPICINE OF RIFABUTINE EN DE ANTICONCEPTIEPIL


136 BEWAKINGSFOLDERS
Deze thesaurus bevat de verwijzing naar de bewakingsfolders die bij de betreffende bewakingen aan de patient meegegeven kunnen worden. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Bewaking op Verkeersdeelname'. Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
001 Verkeersdeelname


807 LAND(EIGENDOM: Z-INDEX)
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THAKD1 E Landen in de EEG

Voorbeeld
..16 Belgie
134 Nederland
226 Tadzjikistan
500 Land Onbekend
501 Europa


808 OMSCHRIJVING NAW-SOORTEN (EIGENDOM: Z-INDEX)
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
551 (Farmaceutische) onderneming


1000 VERBIJZONDERING BIJ ICPC1 DOOR HET GIC
Deze thesaurus bevat de verwijzing naar het gegeven of het geneesmiddel bij de betreffende ICPC als profylaxe dan wel als therapie wordt toegepast. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Doseringen'.


Voorbeeld
1 Profylactische
2 Therapeutisch


1001 GESLACHTSCODERING
Deze thesaurus bevat de verwijzing naar het gegeven voor welk geslacht de bewaking van toepassing is. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Doseringen'.

Voorbeeld
1 Man
2 Vrouw
3 Niet gespecificeerd
NB Dit is gelijk aan de door het NHG gehanteerde code.


1002 ZORGGROEP CODERING
Deze thesaurus bevat de verwijzing naar het gegeven voor welke zorggroep een bewaking van toepassing is. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Doseringen'.
Bij deze codering is bij de opzet aansluiting gezocht bij de VEKTIS-codering voor SPECIALISME, welke gebruikt worden in het REI-record voor de declaratie en het SFK-record voor het monitoren van specialisten-receptuur.

Voorbeeld
....3 ALLE ZORG
110 HUISARTS, APOTHEEKHOUDEND
200 APOTHEKER
316 SPECIALISME KINDERGENEESKUNDE
335 SPECIALISME GERIATRIE


1004 SOORT DOSERING
Deze thesaurus bevat de verwijzing naar het gegeven of het een standaardset van doseringsgegevens betreft of niet. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Doseringen'.

Voorbeeld
1 Standaard
2 Verbyzondering


1010 REDEN IDENTIFICERENDE HULPSTOF
Deze thesaurus bevat de omschrijving van hulpstoffen die identificerend kunnen zijn voor het onderscheid tussen PRK's.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
..1 SUIKERVRIJ
..2 MET SUIKER
74 MET CONSERVEERMIDDEL
81 LANETTE
92 ZALF WATEREMULGEREND


1011 EXTRA KENMERK (TBV VOORSCHRIJFBESTAND: PRK)
Deze thesaurus bevat de kenmerken die naast de identificerende kenmerken van de PRK, als extra kenmerk kunnen worden toegevoegd indien onderscheid noodzakelijk is en voldaan wordt aan de criteria zoals door het GIC gehanteerd.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
..3 OVIDOL
..7 STARTPAKKET MONOTHERAPIE
11 ROTADISK
16 ONCE DAILY


1012 WAARSCHUWING SUBSTITUTIE EN VOORSCHRIJVEN PRK
Deze thesaurus bevat de verwijzing naar de redenen waarom een geneesmiddel (bij voorkeur) niet op PRK- maar op HPK-niveau voorgeschreven wordt. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Productselectie vast niveau Medicatieproces'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
2 Onvoldoende informatie op PRK-niveau
4 Substitutie: ther.breedte
5 Substitutie: ther.breedte + bio-equivalentie
8 Substitutie: pH-afhankelijk afgiftesysteem


1015 SOORT BEWAKING
Deze thesaurus bevat de aanduiding van de diverse soorten bewakingen die er zijn. In de implementatierichtlijnen van de diverse medicatiebewakingsbestanden wordt de toepassing nader toegelicht.

Voorbeeld
1 Contra Indicatie
2 Verminderde nierfunctie


1021 SOORT MIDDEL
Voorbeelden
1 Geneesmiddel
2 Medisch hulpmiddel
3 Homeopathisch middel


1022 AFLEVERSTATUS (EIGENDOM: Z-INDEX)
Deze thesaurus komt vanaf 1 juli 2013 in de plaats van thesaurus 55 en wordt ge bruikt bij de vulling van het veld VPKWGM in bst004t.


1070 STATUS WIJZIGINGEN IN DE PRK-GPK
Deze thesaurus bevat de aanduiding welk soort wijziging de wijziging in de relatie GPK-PRK-HPK betreft. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Productselectie vast niveau Medicatieproces'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld:
1 PRK splitsing
2 PRK samenvoeging
3 PRK splitsing en samenvoeging
4 PRK verhuizing
5 GPK splitsing


1300 HARDHEID AFGELEIDE INDICATIE-AARD
Deze thesaurus bevat de aanduiding hoe 'hard' de relatie is tussen een bepaald geneesmiddel en de afleiding van de bijbehorende contra-indicatieaard. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Afgeleide Contra-indicatieaard'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 Koppeling is zeker; interventie is niet noodzakelijk
2 Koppeling is mogelijk; interventie is noodzakelijk, inzicht in het medicatieprofiel is wenselijk.


1410 VOORKEURSTOEDIENINGSWEG INDICATIE
Deze thesaurus bevat de aanduiding van de mate van voorkeur van de toedieningsweg van een bepaald product. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Toedieningsweg'.

Voorbeeld:
3 GEEN UITSPRAAK OVER VOORKEUR


1420 BRON TOEDIENINGSWEG
Deze thesaurus bevat de aanduiding van de bron van de toedieningsweg van een bepaald product. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Toedieningsweg'.

Voorbeeld:
1 Registratiedossier

1510 RZV VERSTREKKING (EIGENDOM: Z-INDEX)
Voorbeeld
1 N Geen verstrekking
2 G GVS Geneesmiddel
3 F Grondstof, apotheekbereiding, ongeregistreerd geneesmiddel
4 D Dieetpreparaten
5 H Hulpmiddel


1511 VERSTREKKINGSTATUS (EIGENDOM: Z-Index)
Voorbeeld:
1 Geen verstrekking


1520 BEOORDELING RATIONALITEIT CFH (EIGENDOM: Z-INDEX)
Voorbeeld
1 R Aangemerkt als rationele farmacotherapie
2 S Als rationeel beoordeeld voor bepaalde indicaties
3 X Als niet-rationeel beoordeeld voor alle indicaties
4 O Als niet-rationeel beoordeeld voor bepaalde indicaties
5 W niet-geregistreerd weesgeneesmiddel: prevalentie minder dan 1:150.000
6 Z niet-geregistreerd geneesmiddel: prevalentie meer dan 1:150.000


1525 ACHTERGROND RATIONALITEIT CFH (EIGENDOM: Z-INDEX)
Vooorbeeld
1 Landelijk gestandaardiseerd bereidingsvoorschrift
2 CFH: niet-rationeel bij alle indicaties
3 CFH: Niet-rationeel bij tumoren
4 CFH: Rationeel bij psoriasis
5 Verstrekking voldoet aan prevalentie-criterium besluit zorgverzekering
6 Geen verstrekking volgens prevalentie-criterium besluit zorgverzekering
7 CFH: Niet-rationeel bij alle dermatologische aandoeningen
8 CFH: Niet-rationeel bij posttraumatische dystrofie
9 CFH: Rationeel bij stoornis dag-nachtritme blinden
10 CFH: Rationeel bij therapieresist prurigo nodular
11 CFH: Rationele farmacotherapie niet geregistreerd


1530 HULPMIDDELENZORG (EIGENDOM: Z-INDEX)
Voorbeeld
1 ORTH Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals
2 URIN Urinezakken en toebehoren (verzorgingsmiddelen)
3 STMA Stoma artikelen (verzorgingsmiddelen)
4 STPK Stompkousen (verzorgingsmiddelen)
5 KATH Katheters met blaasspoelvloeistoffen (verzorgingsmiddelen)
6 INCO Incontinentie-absorptiemateriaal (verzorgingsmiddelen)
7 SPOE Spoelapparatuur voor anaalspoelen (verzorgingsmiddelen)
8 SLMZ Slijmzuigapparatuur en toebehoren (verzorgingsmiddelen)
9 ANTI Anticonceptiehulpmiddelen
10 INJS Injectiespuiten
11 DIAB Hulpmiddelen bij diabetes
12 INFU Draagbare, uitwendige infuuspompen
13 SCHO Schoenvoorzieningen
14 VOED Hulpmiddelen voor toediening van voeding
15 ALLE Allergeenvrije en stofdichte hoezen
16 ZSTF Zuurstofapparatuur
17 VERN Vernevelaars met toebehoren
18 DIAL Thuisdialyse apparatuur
19 VERB Verbandmiddelen
20 ADEM Apparatuur voor positieve uitademingsdruk
21 ELEK Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren
22 CPAP CPAP-apparatuur
23 TROM Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
24 ADER Compensatie functieverlies aderen en lymfevaten
25 GEZI Gezichtshulpmiddelen
26 UHAD Uitwendig hulpmiddel voor het ademhalingsstelsel
27 ONDL Beschermende onderleggers
28 HULP Overige hulpmiddelen


1550 TARIEFSOORT
Voorbeeld
1 Artikel
2 Productietoeslag
3 Vaste toeslag
4 Verrichting


1560 SOORT LEVERING
Voorbeeld
1 = Gewone
2 = Week
3 = Ongespecificeerd
4 = 2 weken
5 = 3 weken


1561 UITGIFTE SOORT
Voorbeeld
1 = Vervolguitgifte
2 = Eerste uitgifte
3 = Ongespecificeerd


1562 SOORT BEREIDING
Voorbeeld
1 = Geen bereiding
2 = Magistrale bereiding gewoon
3 = Magistrale bereiding bijzonder
4 = Ongespecificeerd


1563 AANBIEDINGSMOMENT
Voorbeeld
1 = Werkdag
2 = ANZ
3 = Ongespecificeerd


1564 TOESLAG THUIS (EIGENDOM: Z-Index)
Voorbeeld:
1 Wel toeslag thuis


1570 VERWIJZING PREFERENTIE STATUS
Voorbeelden
1 = preferent
2 = niet-preferent


1580 BELEIDSREGEL
Deze thesaurus hoorde bij bestand 130. Bestand 130 is per 1-1-2018 komen te vervallen. Deze thesaurus is daarom niet meer relevant.
Voorbeelden
1 = dure geneesmiddelen
2 = weesgeneesmiddelen
3 = aanpassing aanvaardbare kosten


1605 Soort verpakkingen GTIN
Deze thesaurus beschrijft per GTIN het soort verpakking.
Voorbeeld:
1: kleinste aflevereenheid
2: consumentenverpakking
3: omdoos


1701 MEDICATIEBEWAKING AANVULLENDE VOORWAARDEN (gebruik voor filtering van meldingen
Deze thesaurus bevat de aanduiding voor welke uitgifte een medicatiebewakingssignaal van toepassing is. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Uitgiftesignalen'.

Voorbeeld
1 Van belang bij eerste uitgifte (EU)
2 Van belang bij tweede uitgifte (TU)
3 Van belang bij vervolguitgifte (VU)


1750 NIVEAU AANDUIDING G-STANDAARD
Deze thesaurus bevat de aanduiding van het niveau van de ruggengraat waarop de code die in betreffend bestand wordt gebruikt, betrekking heeft. Zie verder de Implementatierichtlijn 'MFB Structuur'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THAKD1 J uitleveren in G-Standaard (technische vulling van de items die worden uitgeleverd)

Voorbeeld
10 SNK
15 GNK
20 SSK


1800 MEDICATIEBEWAKINGSSIGNAAL
Deze thesaurus bevat de verwijzing naar de signalen bij de diverse situaties bij de doseringscontrole en bij de uitgiftesignalen van toepassing zijn. Zie verder de betreffende implementatierichtlijnen.

Voorbeeld
1 Overdosering (boven het norm maximum)
2 Onderdosering (onder het norm minimum)
3 Overdosering (boven het absoluut maximum)
16 Ontbrekende doseringsgegevens
100 overgebruik
200 afwijkend gebruik


1850 SOORT CODERING (HPK/PRK/GPK)
Deze thesaurus bevat de aanduiding van het niveau van de ruggengraat waarop de code die in het betreffende bestand wordt gebruikt, betrekking heeft. Zie verder de Implementatierichtlijn 'Eenheden'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld

Voorbeeld
1 HPK
2 PRK
3 GPK


1900 soort supplementair product
Voorbeeld
1 add-on geneesmiddel
2 stollingsfactor
3 zowel add-on geneesmiddel als stollingsfactor


1901 soort indicatie
Voorbeeld
1 geregistreerde indicatie
2 off-label indicatie


2000 MFB lab- of meetwaarde
Deze thesaurus bevat de aanduiding van de soort lab- of meetwaarde die voor betreffende parameter binnen de MFB's geldt. Zie verder de Implementatierichtlijn 'MFB's Structuur'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 Creatinineklaring (in ml/min)
2 Natrium (mmol/l)
3 Kalium (mmol/l)
4 INR
5 Bloeddruk systolisch (mmHg)
8 Gewicht (kg)


2001 MFB Bronvermelding
Deze thesaurus bevat de aanduiding van de bron van betreffende MFB. Zie verder de Implementatierichtlijn 'MFB's Structuur'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 GIC
‚+€

2005 MFB-LABEL
Deze thesaurus bevat de aanduiding van de labels die bij een MFB van toepassing kunnen zijn. Zie verder de Implementatierichtlijn 'MFB's Structuur'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra ('s):
THITMK. niet ingevuld
THAKD1 J = uitleveren in G-Standaard (technische vulling van de items die worden uitgeleverd)

Voorbeeld:
2 maagbescherming


2010 MFB procesreden
Deze thesaurus bevat de aanduiding van de procesredenen die bij een MFB van toepassing kunnen zijn. Zie verder de Implementatierichtlijn 'MFB's Structuur'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 Medicatiebewaking bij artikelselectie
2 Medicatiebewaking bij dosering
3 Medicatiebewaking bij staken
4 Medicatiebewaking bij afsluiten voorschrijven
10 Search/review
13 Raadplegen


2011 MFB externe code
Deze thesaurus bevat de aanduiding van de terminologie of het codestelsel naar welks items een parameter een koppeling kan hebben. Zie verder de Implementatierichtlijn 'MFB's Structuur'.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 ICPC1
3 ICD10
4 LOINC
5 NHG-tabel diagnostische bepaling
6 SNOMED CT


2050 AANVULLENDE INFORMATIE MEDICATIEAFSPRAAK
Deze thesaurus bevat de items waarmee de voorschrijver bij de medicatieafspraak kan aangeven dat en welke aanvullende informatie van toepassing is.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 Bewust hoge dosering
5 Profylaxe
6 Wijziging in GDS per direct
7 Wijziging in GDS bij rolwissel


2051 AANVULLENDE INFORMATIE VERSTREKKINGSVERZOEK
Deze thesaurus bevat de items waarmee de voorschrijver bij het verstrekkingsverzoek kan aangeven dat en welke aanvullende informatie van toepassing is.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 Spoed
2 Niet in GDS
3 Bezorgen


2052 AANVULLENDE INFORMATIE VERSTREKKING
Deze thesaurus bevat de items waarmee de apotheker bij de verstrekking kan aangeven dat en welke aanvullende informatie van toepassing is.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 Aantal bewust gewijzigd


2053 AANVULLENDE INFORMATIE TOEDIENINGSAFSPRAAK
Deze thesaurus bevat de items waarmee de apotheker bij de toedieniningsafspraak kan aangeven dat en welke aanvullende informatie van toepassing is.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 Geneesmiddel niet verstrekt
8 Machtiging afgewezen
16 Melding Lareb


2060 EXTRA INFORMATIE MEDICATIEPROCES
Deze thesaurus bevat de soort extra informatie van het medicatieproces.
Bij deze omschrijvingen gelden bij de volgende rubriek(en) de volgende extra('s):
THITMK. niet ingevuld
THNM4.. niet ingevuld

Voorbeeld
1 Reden van Stoppen/wijzigen


3001 SOORT CODERING
Voorbeeld
1 = ZI-nummer
2 = prestatie terhandstelling NZa (bestand 950)
3 = prestatie niet-terhandstelling NZa (codelijst 058)
4 = verrichtingnummer (bestand 940)
5 = HPK code
6 = Lokale code zorgverzekeraar
7 = CLIQ
8 = GPH (Generieke productcode hulpmiddelen)


3002 SOORT TARIEF/BEDRAG/PRIJS
Voorbeeld
1 = AIP (apotheekinkoopprijs)
2 = AVP (adviesverkoopprijs)
3 = GVS-vergoedingslimiet
4 = WGP-maximumprijs
5 = Vergoedingsprijs
6 = Tarief voor prestatie/verrichting
7 = Contractprijs zorgverzekeraar


3003 SOORT BRON ID
Voorbeeld
1 = NAWNR (bestand 301)
2 = UZOVI-code verzekeraar
3 = Eigen Apotheek


3005 DECLARATIE STANDAARD
Voorbeeld
1 = AP (declaratie standaard farmacie)
2 = LH (declaratie standaard hulpmiddelen)