Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 910 Relaties tussen thesaurus-itemnummers

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
THRENR Thesaurus relatienummer (056) 1O 3 N 006‑008
THNRIN Thesaurusnummer in (039) 2O 3 N 009‑011
THNRUI Thesaurusnummer uit (039) 3O 3 N 012‑014
THITIN Thesaurus itemnummer in 4O 3 N 015‑017
THITUI Thesaurus itemnummer uit 5O 3 N 018‑020
Leeg veld 12 A 021‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.