Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Laagste keerdosering

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
BBLKDO Laagste keerdosering 12 N NHG en WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de laagste keerdosering.

Speciaal op verzoek van Microbais


Het veld komt voor in: