Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 362 b-tabel (etiket teksten)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001-004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005-005
BBETNR Uniek nummer aanvullende tekst 1O 4 N 006-009
BBETMK Memocode aanvullende tekst 5 A 010-014
BBETOM Omschrijving aanvullende tekst 41 A 015-055
TTDATE Registratiedatum G-Standaard 8 A 056-063
VNOPN Versienummer WCIA tabellen eerste opname 4 N 064-067
VNWYZ Versienummer WCIA tabellen laatste wijziging 4 N 068-071
VNVERV Versienummer WCIA tabellen vervallen 4 N 072-075
BBLFDO Laagste frequentie dosering 12 (6,6) N 076-087
BBHFDO Hoogste frequentie dosering 12 (6,6) N 088-099
BBLKDO Laagste keerdosering 12 (6,6) N 100-111
BBHKDO Hoogste keerdosering 12 (6,6) N 112-123
BBDBER Omrekenfactor theoretische duur 1 N 124-124
Leeg veld 4 A 125-128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
TOELICHTING BIJ BESTAND 362

De aanvullende teksten volgens de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift. De oude KNMP-etiketteksten zijn hierin opgenomen.