Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 362 b-tabel (etiket teksten)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
BBETNR Uniek nummer aanvullende tekst 1O 4 N 006‑009
BBETMK Memocode aanvullende tekst 5 A 010‑014
BBETOM Omschrijving aanvullende tekst 41 A 015‑055
TTDATE Registratiedatum G-Standaard 8 A 056‑063
VNOPN Versienummer WCIA tabellen eerste opname 4 N 064‑067
VNWYZ Versienummer WCIA tabellen laatste wijziging 4 N 068‑071
VNVERV Versienummer WCIA tabellen vervallen 4 N 072‑075
BBLFDO Laagste frequentie dosering 12 (6,6) N 076‑087
BBHFDO Hoogste frequentie dosering 12 (6,6) N 088‑099
BBLKDO Laagste keerdosering 12 (6,6) N 100‑111
BBHKDO Hoogste keerdosering 12 (6,6) N 112‑123
BBDBER Omrekenfactor theoretische duur 1 N 124‑124
Leeg veld 4 A 125‑128
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
De aanvullende teksten volgens de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift. De oude KNMP-etiketteksten zijn hierin opgenomen.