Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Datum vastlegging WINAp

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CIDWIN Datum vastlegging WINAp 8 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de datum waarop het GIC de gegevens van deze bewaking heeft vastgesteld.


Het veld komt voor in: