Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Bewakingssoort

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CISRT Bewakingssoort 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1015 (bestand 902).
Thesaurus 1015 bevat de bewakingssoorten. Dit itemnummer geeft aan op welk soort medicatiebewaking de code in veld MBCODE betrekking heeft.

Voorbeelden:
1. Bewaking op Contra-indicatieaard algemeen
2. Bewaking op Nierfunctiestoornis


Het veld komt voor in: