Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Bewakingssoort

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CISRT Bewakingssoort 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het itemnummer uit de thesaurus die is aangegeven in veld THCTST . Dit itemnummer geeft aan op welk soort medicatiebewaking de code in veld MBCO DE betrekking heeft.

Voorbeelden:
1. Bewaking op Contra-indicatieaard algemeen
2. Bewaking op Nierfunctiestoornis


Het veld komt voor in: