Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 601 Aanv.voorwaarden Med.Bew. en tekstblok

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
THCTST Thes.nr. Bewakingssoort (=1015) 4 N 006‑009
CISRT Bewakingssoort 1O 6 N 010‑015
MBCODE Medicatiebewaking identificerende code 2O 8 N 016‑023
THMODU Thesaurus verwijzing tekstmodule (=103) 4 N 024‑027
TXMODU Tekstmodule 3O 6 N 028‑033
THTSRT Thesaurus verwijzing tekstsoort (=104) 4 N 034‑037
TXTSRT Tekstsoort 4O 6 N 038‑043
TXBLNR Tekstbloknummer 5O 8 N 044‑051
TSVRW Thesaurusverwijzing aanvullende voorwaarde (1701) 4 N 052‑055
MBVRW Medicatiebewaking aanvullende voorwaarde 6O 6 N 056‑061
MBWRD1 Codering waarde 1 - alfanumeriek 7O 1 A 062‑062
MBWRD2 Codering waarde 2 - numeriek 8O 8 N 063‑070
MBWRD3 Codering waarde 3 - numeriek 8 N 071‑078
Leeg veld 18 A 079‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de aanduiding welke tekstblokken van welk soort medicatiebewaking van toepassing zijn bij eerste, tweede c.q. vervolguitgifte.

Met dit bestand kunnen mbv het veld MBVRW per bewakingssoort bepaald worden of een melding op het moment van voorschrijven/aanschrijven bij een bepaalde patiënt kan worden gefilterd op basis van 1e, 2e en/of vervolguitgifte.

Voorwaarde voor de filtering op MB-meldingen
Het bepalen van de 1e, 2e en vervolg-uitgifte moet geheel geschieden volgens de implementatierichtlijn "Uitgifte signalen".

Naast de filtering van de MB-melding is het ook mogelijk om de melding doelgerichter (dus: Korter) en met opmaak (dus: makkelijk leesbaar) weer te geven.

Om dit te bereiken worden naast de tekstbestanden 921(ASCII) en 922 (HTML) aangestuurd.
Deze beide bestanden werken met tekstblokken. Afhankelijk van de gegeven situatie (1e, 2e en/of vervolguitgifte) kan hierdoor de totale tekst doelgericht worden weergegeven.

De numerieke en alfanumerieke coderingen zullen hierbij niet worden gevuld.
Zij zijn alleen opgenomen om toekomstige uitbreiding op dit bestand mogelijk te kunnen maken.


Bij een niet gemeld signaal zijn er GEEN aanvullende voorwaarden voor het medicatiebewakingsignaal. Dit wil niet zeggen dat een individuele apotheek alsnog aanvullende voorwaarden kan opnemen, er wordt vanuit het GIC geen informatie via de G-Standaard over verstrekt. Indien nodig kan er in de thesaurus met aanvullende voorwaarde een item worden opgenomen "Signaal nooit onderdrukken". Of dit kenmerk moet worden opgenomen ligt nog ter discussie.