Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Volgens deskundigen J/N

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
CIWGC Volgens deskundigen J/N 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of er volgens de werkgroep van deskundigen wel of niet sprake is van een contraindicatie. Met 'contraindicatie' wordt in dit verband bedoeld of er qua mechanisme sprake is van een contraindicatie, niet of er wel of geen actie nodig is.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
J = het betreft qua mechanisme een contraindicatie
N = het betreft qua mechanisme geen contraindicatie


Het veld komt voor in: