Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: DDD-toedieningsweg

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
DDDTDW DDD-toedieningsweg 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 22 (bestand 902).
Thesaurus 22 bevat de DDD-toedieningswegen.

Voorbeelden:
1 ORAAL
9 INHALATIE-POEDER

De DDD-toedieningsweg komt niet altijd overeen met GPK-toedieningsweg van het product. De relatie tussen de DDD-toedieningsweg en de stamtoedieningsweg is opgenomen in bestand 912.


Het veld komt voor in: