Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 802 Defined Daily Dose (DDD)

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ATCODE ATC-code 1O 8 A 006‑013
DDDANT DDD-aantal 2O 10(7,3) N 014‑023
TSDEENH DDD-eenheid thesaurusnummer (29) 4 N 024‑027
DDDEENH DDD-eenheid 3O 6 N 028‑033
THDTDW DDD toedieningsweg thesaurusnummer (22) 4 N 034‑037
DDDTDW DDD-toedieningsweg 4O 6 N 038‑043
DDDSTS DDD statusaanduiding (0=definitief, 1=voorlopig) 1 N 044‑044
Leeg veld 20 A 045‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat per ATC de DDD per toedieningsweg.

De Defined Daily Dose (DDD) is de benaderde gemiddelde onderhoudsdosis voor volwassenen bij gebruik van een geneesmiddel voor de hoofdindicatie. Elke DDD geldt voor een bepaalde toedieningsweg. De DDD is in studies over geneesmiddelgebruik als meeteenheid te gebruiken en komt niet altijd overeen met de werkelijk toegepaste dosis bij een bepaalde aandoening, de Prescribed Daily Dose. Deze wordt immers individueel bepaald.
De waarde van deze DDD is vastgesteld door het WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Bij aanvang van de G-Standaard in 1985 (destijds KNMP Geneesmiddelendatabank geheten) heeft het Geneesmiddel Informatie Centrum zelf DDD's vastgesteld voor geneesmiddelen waarvoor destijds geen internationale DDD was vastgesteld.

Zie verder de Implementatierichtlijn ATC.