Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Bruto formule

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNFORM Bruto formule 35 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de brutoformule van een stof.

De brutoformule wordt zo weergegeven dat deze inzicht geeft in de soort verbinding. Het is dus niet een formule waar alle elementen slechts eenmaal voorkomen, maar de zuurresten, zouten en het kristalwater worden afzonderlijk vermeld, gescheiden door punten. Wanneer in de literatuur geen brutoformule gevonden kan worden, maar wel een aannemelijke formule kan worden gereconstrueerd, dan wordt deze tussen asterisken geplaatst.

De brutoformule is ingevuld voorzover deze is terug te vinden of is te reconstrueren.

De generieke namen waarvan een gedeelte tussen haken staat en die dus een andere GNK voor GPK hebben dan hun eigen GNK hebben geen brutoformule.

Voorbeelden:

Generieke naam | Brutoformule -----------------------|------------------- LOBELINE | C22H27NO2 LOBELINE HYDROCHLORIDE | C22H27NO2.HCl LOBELINE SULFAAT | (C22H27NO2)2 H2SO4 GENTAMICINE | *C20H41N5O7*


Het veld komt voor in: