Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 750 Generieke namen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GNGNK GeneriekeNaamKode (GNK) 1O 6(5+1) N 006‑011
GNGNAM Generieke naam 50 A 012‑061
GNSTAM Stamnaamcode (SNK) 6(5+1) N 062‑067
GNNKPK Volledige generieke naam kode 6(5+1) N 068‑073
GNSTNT Kode stamnaam toegestaan 1 A 074‑074
GNWZHS Kode werkzaam bestanddeel/hulpstof 1 A 075‑075
GNSTKD Informatorium stof kode 6 N 076‑081
GNCAS CAS nummer 9(8+1) N 082‑090
GNFORM Bruto formule 35 A 091‑125
GNMOLE Molekuulgewicht (echt) 12(8,4) N 126‑137
GNMOLI Molekuulgewicht indicator 1 A 138‑138
GNMOLS Molekuulgewicht voor samenstelling 12(8,4) N 139‑150
GNSGEW Soortelijk gewicht 7(2,5) N 151‑157
GNVOOR Voorkeurseenheid 2 A 158‑159
GNRIJV Kode rijvaardigheid 1 A 160‑160
GNVERG Kode vergift 1 A 161‑161
GNKOPW Kode opiumwet 1 A 162‑162
GNCAST CAS nummer lengte 10 10 N 163‑172
Leeg veld 20 A 173‑192
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de gegevens van de werkzame stoffen en de hulpstoffen.