Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 750 Generieke namen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GNGNK GeneriekeNaamKode (GNK) 1O 6(5+1) N 006‑011
GNGNAM Generieke naam 50 A 012‑061
GNSTAM Stamnaamcode (SNK) 6(5+1) N 062‑067
GNNKPK Volledige generieke naam kode 6(5+1) N 068‑073
GNSTNT Kode stamnaam toegestaan 1 A 074‑074
GNWZHS Kode werkzaam bestanddeel/hulpstof 1 A 075‑075
GNSTKD Informatorium stof kode 6 N 076‑081
GNCAS CAS nummer 9(8+1) N 082‑090
GNFORM Bruto formule 35 A 091‑125
GNMOLE Molekuulgewicht (echt) 12(8,4) N 126‑137
GNMOLI Molekuulgewicht indicator 1 A 138‑138
GNMOLS Molekuulgewicht voor samenstelling 12(8,4) N 139‑150
GNSGEW Soortelijk gewicht 7(2,5) N 151‑157
GNVOOR Voorkeurseenheid 2 A 158‑159
GNRIJV Kode rijvaardigheid 1 A 160‑160
GNVERG Kode vergift 1 A 161‑161
GNKOPW Kode opiumwet 1 A 162‑162
GNCAST CAS nummer lengte 10 10 N 163‑172
Leeg veld 20 A 173‑192
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de gegevens van de werkzame stoffen en de hulpstoffen.

Voor een beschrijving van de onderlinge samenhang van de diverse geneesmiddelniveaus, zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat.
Voor een beschrijving van de toepassing van de stoffen in het Medicatieproces (waaronder voorschrijven van infusen), zie de Implementatierichtlijn Medicatieproces Productselectie.