Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Hoeveelheid generiek naam

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNHOEV Hoeveelheid generiek naam 12 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de hoeveelheid werkzame stof zoals deze in de CODE voorkomt.
De GNHOEV is de hoeveelheid van de generieke naam zoals die bij betreffend niveau hoort. Dus bij soortcode=1 (HPK) is hier de hoeveelheid uit bestand 701 opgenomen en bij soortcode=2 of 3 (PRK/GPK) is hier de hoeveelheid uit bestand 715 opgenomen.

De hoeveelheid in dit veld heeft altijd betrekking op de hoeveelheid per GPK-basiseenheid (XPEHHV), onafhankelijk van de soortcode. Dus ook al is de soortcode 1 en betreft het dus een record van een HPK, dan betreffen de hoeveelheden de hoeveelheden per GPK-eenheid en niet per HPK-eenheid.


Het veld komt voor in: