Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 731 Samenstelling

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
THSRTC Thesaurus verwijzing soort code 4 N 006‑009
SRTCDE Soort code 1O 6 N 010‑015
CODE Code 2O 8 N 016‑023
GNGNK GeneriekeNaamKode (GNK) 3O 6(5+1) N 024‑029
GNHOEV Hoeveelheid generiek naam 4O 12(9,3) N 030‑041
TSGNEH Thesaurusverwijzig eenh. hoeveelh. generiek naam 4 N 042‑045
GNEENH Eenheid hoeveelheid generieke naam 5O 6 N 046‑051
GNSTAM Stamnaamcode (SNK) 6(5+1) N 052‑057
STHOEV Hoeveelheid stamnaam 12(9,3) N 058‑069
TSSTEH Thesaurusverwijzig eenh. hoeveelh. stamnaam 4 N 070‑073
STEENH Eenheid hoeveelheid stamnaam 6 N 074‑079
STADD Sterktes mogen worden opgeteld J/N 1 A 080‑080
Leeg veld 16 A 081‑096
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat per GPK, PRK en HPK de hoeveelheid/eenheid werkzame stof, zowel op basis van de generieke naam als op basis van de stamnaam.