Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Hoeveelheid werkzame stof

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNMINH Hoeveelheid werkzame stof 12 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de hoeveelheid van de stof uitgedrukt in de eenheid van de stof zoals weergegeven in het veld XNMINE, die aanwezig is per basiseenheid van het generieke product (GPK-basiseenheid).

Dit is bij werkzame stoffen in principe altijd ingevuld, tenzij dit niet mogelijk is (zoals bij de samenstelling van de overkoepelende HPK van een meervoudig product of bij grondstoffen).

Bij hulpstoffen is dit in principe niet ingevuld, tenzij dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met medicatiebewaking).


Het veld komt voor in: