Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 701 Ingegeven samenstellingen

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
HPKODE Handels Product Kenmerken (HPK) code 1O 8(7+1) N 006‑013
GNVOLG Volgnummer 2O 2 N 014‑015
GNMWHS Aanduiding werkzaam/hulpstof (W/H) 1 A 016‑016
GNGNK GeneriekeNaamKode (GNK) 6(5+1) N 017‑022
GNMINH Hoeveelheid werkzame stof 12(9,3) N 023‑034
THMINE Eenh. hvh werkz.stof - thesaurus 2 3 N 035‑037
XNMINE Eenh.hoeveelheid werkzame stof kode 3 N 038‑040
GNSTAM Stamnaamcode (SNK) 6(5+1) N 041‑046
THSTWG Stamtoedieningsweg - thesaurus 58 3 N 047‑049
SSKTWG Stamtoedieningsweg code 3 N 050‑052
Leeg veld 12 A 053‑064
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Dit bestand bevat de samenstellingen van de HPK's, zowel wat betreft de werkzame stoffen als de hulpstoffen.

De 'generieke naam' (veld GNGNK) geeft samen met de velden 'hoeveelheid werkzame stof' (veld GNMINH), 'eenheid hoeveelheid werkzame stof kode' (veld XNMINE) de ingegeven samenstelling van de HPK weer.