Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Molekuulgewicht (echt)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GNMOLE Molekuulgewicht (echt) 12 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het 'echte' molecuulgewicht, dwz. het gewicht van de hele chemische formule zoals deze in het veld GNFORM is opgenomen. Het molecuulgewicht is ingevuld als de brutoformule is ingevuld.

Als de generieke naam een hoeveelheid kristalwater bevat die niet uit de brutoformule valt af te leiden, is waar mogelijk een molecuulgewicht berekend aan de hand van opgaven in handboeken over het toegestane gewichtsverlies na drogen e.d. In deze gevallen en tevens in de gevallen waarin de brutoformule gereconstrueerd is (veld GNFORM), is de molecuulgewichtindicator gelijk aan 1.

Voorbeelden:

Generieke naam | Brutoformule | Molekuulgewicht | Indicator ------------------------|----------------|-----------------|---------- FERROSULFAAT 0-WATER | FeSO4 | 151.91 | FERROSULFAAT 7-WATER | FeSO4.7H2O | 278 | FERROSULFAAT, GEDROOGD | *FeSO4.1.9H2O* | 186.2 | 1


Het veld komt voor in: